Variabele: Aantal vergoede dagen met een inschakelingsuitkering

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal vergoede dagen met een inschakelingsuitkering

Afkorting

Cumul_dagen_iu

Thema

Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft het antaal vergoede dagen met een inschakelingsuitkering vanaf 2000 tot en met maand vóór de uitstroom.

Bron

DWH_ONEm_FIN_DROIT_ART36

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/