Variabele: Arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Arbeidsongeschiktheid

Afkorting

ao

Thema

Aard van werkloosheid, Primaire arbeidsongeschiktheid, Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het percentage van arbeidsongeschiktheid aan voor personen die vergoed werden en bij wie er arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - ∞

Meetniveau

Numeriek

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/