Variabele: Duur van de uitsluitingsperiode

Een verbetering voorstellen

Naam

Duur van de uitsluitingsperiode

Afkorting

SEMAINES

Thema

Sancties

Definitie/omschrijving

Voorziene duur van de uitsluiting, uitgedrukt in weken.

Zie bijlage4 voor een overzicht van de motieven en types van sancties.

Bron

DWH_ONEM_Sanctions_VI

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

De periode van uitsluiting wordt onderbroken in geval van ziekte of werkhervatting bijvoorbeeld. Dit wil zeggen dat het niet mogelijk is op voorhand de einddatum van een uitsluiting te bepalen, aangezien het aantal weken zonder uitkering van toepassing zal zijn wanneer de persoon zijn rechten op werkloosheidsuitkeringen opnieuw zal laten gelden.

Internationale compatibiliteit

/