Variabele: Reden van de sanctie

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden van de sanctie

Afkorting

REGROUP

Thema

Sancties

Definitie/omschrijving

Geeft het artikel van de werkloosheidswetgeving aan op basis waarvan de persoon voor een bepaalde duur (sanctie) of definitief (uitsluiting omwille van abnormaal lange werkloosheid) wordt uitgesloten van het recht op uitkeringen.

Zie bijlage4 voor een overzicht van de motieven en types van sancties.

Bron

DWH_ONEM_Sanctions_VI

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1UITSLUITING VERLATING werk/stage/BO/werk DAC- BTK-GESCO-IBF-PRIME / werk PWA 01/01/2016 - ∞ Gewest
2ONTSLAG werk/stage/BO/werk DAC- BTK-GESCO-IBF-PRIME / werk PWA 01/01/2016 - ∞ Gewest
3WEIGERING werk/stage/BO/werk DAC- BTK-GESCO-IBF-PRIME / werk PWA 01/01/2016 - ∞ Gewest
4NIET-AANMELDING bij werkgever/werkgever PWANIET-AANMELDING bij plaatsingsdienst/ BO/ PWA 01/01/2016 - ∞ Gewest
5WEIGERING / STOPZETTING / MISSLUKKING inschakelingsparcours 01/01/2016 - ∞ Gewest
6Onjuiste of onvolledige verklaring; laattijdige of geen verklaring afgelegd 01/01/2016 - ∞ Federaal
7Onrechtmatige stempel 01/01/2016 - ∞ Federaal
8Opmaken van onjuiste stukken of vals stempelmerk 01/01/2016 - ∞ Federaal
10Weigering outplacement / weigering inschrijving tewerkstellingscel / afwezig aanvraag outplacement 01/01/2016 - ∞ Gewest