Variabele: Type van tijdelijke werkloosheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Type van tijdelijke werkloosheid

Afkorting

RAISCT

Thema

Aard van werkloosheid

Definitie/omschrijving

Geeft de reden van de tijdelijke werkloosheid aan: economische moeilijkheden, slecht weer, technische storingen, ....

Zie bijlage6 voor een overzicht van de tijdelijke werkloosheidscategorieën en de voorwaarden ervoor.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens betreffende de tijdelijke werkloosheid in deze variabele verschillen enigszins van de gegevens in de variabele redentw van het tijdelijke bestand dat door de RVA in het kader van de Covidcrisis werd geleverd. De gegevens in dit bestand zijn na verificatie (in tegenstelling tot het tijdelijke bestand) en de ASR5-filter (de aangifte van tijdelijke werkloosheid door de werkgever) werd hier niet toegepast.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1economische redenen 01/01/1998 - ∞ Deze code was tijdens de COVID-19 epidemie onderhevig aan wijzigingen. Zie voor meer informatie de code 4 (overmacht) en de variabele redentw van de bron COVID19_ONEM_chômage_temporaire
2slecht weer 01/01/1998 - ∞
3technische stoornis 01/01/1998 - ∞
4overmacht 01/01/1998 - ∞ Deze code bevat (onder anderen) de begunstigden van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona. In dit bestand wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen overmacht Corona en andere oorzaken van overmacht. Immers van maart 2020 tot juni 2022 heeft de RVA de codes 1 (economische redenen), 4 (overmacht) en 13 (schorsing) samengenomen tot code 4 (overmacht). De maand september 2020 vormt hierop een uitzondering omdat in die maand de versoepelde procedure TW Corona enkel nog gold voor de hard getroffen ondernemingen / sectoren. De overige werkgevers / sectoren dienden gebruik te maken van de procedure tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Daarom vindt men in september 2020 ook de code 1 (economische redenen) terug. Vanaf oktober 2020 werd de versoepelde procedure TW Corona weer uitgebreid naar alle werkgevers. Zie voor meer informatie de variabele redentw van de bron COVID19_ONEM_chômage_temporaire
5staking of lock-out 01/01/1998 - ∞
6jaarlijks verlof 01/01/1998 - ∞
7jaarlijks verlof 01/01/1998 - 01/10/2014
8jaarlijks verlof 01/01/1998 - ∞
9overmacht 01/01/1998 - ∞
12jeugdvakantie 01/01/2002 - 31/12/2006
13Schorsing bedienden wegens werkgebrek (crisisschorsing bedienden) 01/01/2009 - ∞ Deze code was tijdens de COVID-19 epidemie onderhevig aan wijzigingen. Zie voor meer informatie de code 4 (overmacht) en de variabele redentw van de bron COVID19_ONEM_chômage_temporaire
14Overmacht wegens terreurdreiging 01/10/2015 - 31/03/2017
99onbepaald 01/01/1998 - ∞

De tijdelijke werkloosheid

Voor de tijdelijke werkloosheid geeft de variabele aan of de persoon tijdelijk werkloos is. De “tijdelijke werkloosheid” heeft betrekking op de werknemers die door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever gebonden blijven, maar wier arbeidsprestaties tijdelijk verminderd of opgeschort worden, ze kunnen dus als tijdelijk werkloze aanspraak op uitkeringen maken.

Reden van tijdelijke werkloosheid:

  • economische redenen (enkel voor de arbeiders)
  • slecht weer (enkel voor de arbeiders)
  • economische redenen (enkel voor de arbeiders)
  • overmacht
  • sluiting van het bedrijf wegens jaarlijkse vakantie
  • staking

Het recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wordt automatisch toegekend, de werknemers moeten vooraf niet een aantal arbeidsdagen hebben gepresteerd, zoals wel het geval is voor de volledige werkloosheid.

Om uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid te kunnen krijgen, moet de werknemer in staat zijn om te werken, in België verblijven en de aangifteformulieren behoorlijk en volledig invullen. Behoudens uitzondering, mogen de tijdelijk werklozen niet als werkzoekend zijn ingeschreven en dus niet “beschikbaar zijn” op de arbeidsmarkt.