Variabele: Aantal kinderen ten laste

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal kinderen ten laste

Afkorting

Aantal_kind

Thema

Gezinsgegevens, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Het aantal kinderen die fiscaal ten laste vallen van de pensioentrekkende

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De pensioenuitkeringen die in het Pensioenkadaster zijn opgenomen, bevatten bruto bedragen. Op deze bruto bedragen moet, naast de socialezekerheidsbijdragen, ook bedrijfsvoorheffing betaald worden. De berekening van de bedrijfsvoorheffing is onder andere afhankelijk van het aantal kinderen ten laste.
  • Het aantal andere personen (andere dan kinderen) ten laste van de pensioentrekkende wordt geregistreerd door de variabele 'Aantal_andere'.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/