Variabele: Bedrag van de ZIV inhouding

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag van de ZIV inhouding

Afkorting

Bedrag_ZIV_inhouding

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Bedrag van de ZIV inhouding

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 31/03/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De inhouding ziekteverzekering is een wettelijk verplichte bijdrage die wordt gestort aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en die bijdraagt tot de financiering van de ziekteverzekering.
  • Het percentage van de inhouding wordt bepaald op basis van de bruto (pensioen)inkomsten en de gezinssituatie. Op het brutobedrag van het pensioen worden nog een aantal sociale en fiscale inhoudingen verricht zoals de ZIV inhouding, de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing.
  • In principe wordt op elk pensioen een ZIV inhouding van 3,55% doorgevoerd. Wanneer het bruto maandbedrag echter onder een bepaalde grens valt, wordt er geen inhouding gedaan. Het bedrag van de ZIV inhouding kan dus 0 zijn. De inhouding ziekteverzekering mag ook niet tot gevolg hebben dat het pensioen door de inhouding lager wordt dan het nettobedrag van een pensioentrekkende bij wie niets wordt ingehouden. In dat geval zal er slechts een gedeeltelijke inhouding worden verricht.
  • Indien de pensioentrekkende in het buitenland verblijft, kan hij onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de ZIV bijdrage.
  • Vakantiegelden zijn niet onderworpen aan de ZIV inhouding en de solidariteitsbijdrage.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/