Variabele: Percentage van de solidariteitsafhouding

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage van de solidariteitsafhouding

Afkorting

Perc_solidariteitsafh

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Percentage van de solidariteitsafhouding

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 31/03/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het percentage van de solidariteitsbijdrage wordt bepaald op basis van alle bruto inkomsten.
  • De solidariteitsbijdrage is een wettelijk verplichte inhouding die niet meer mag bedragen dan 2% van het brutobedrag
  • Op het brutobedrag van het pensioen worden nog een aantal sociale en fiscale inhoudingen verricht zoals de ZIV inhouding, de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing.
  • Vanaf 1 januari 1995 wordt er een solidariteitsafhouding gedaan op het totale bedrag van de pensioenen en renten die eenzelfde gerechtigde ontvangt. Deze afhouding wordt toegepast vanaf een bepaalde drempel en is afhankelijk van de gezinssituatie.
  • De solidariteitsbijdrage wordt uitsluitend ingehouden op Belgische wettelijke pensioenen en op de extralegale pensioenen die aan de langstlevende echtgenoot worden toegekend.
  • Op fiscaal vlak wordt de solidariteitsbijdrage gelijkgesteld met een sociale zekerheidsbijdrage. Het bedrag van de inhouding wordt dus in mindering gebracht op het belastbaar inkomen.
  • Vakantiegelden zijn niet onderworpen aan de ZIV inhouding en de solidariteitsbijdrage.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/