Variabele: Berekeningsbasis vermindering

Een verbetering voorstellen

Naam

Berekeningsbasis vermindering

Afkorting

DeductionCalculationBasis

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

Berekeningsbasis van de vermindering

Bron

DWH_ONSSAPL_StatbaseF

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit betreft het bedrag waarop een percentage moet worden toegepast om het bedrag te kennen van de aangevraagde vermindering. Het is dus de berekeningsbasis, maar de vermindering is niet altijd uitgedrukt in een percent op de berekeningsbasis, soms is de berekening veel ingewikkelder.Soms is de vermindering een forfaitair bedrag, soms wordt ook rekening gehouden met de prestaties.

Internationale compatibiliteit

/