Variabele: Bijdrage DPV

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage DPV

Afkorting

CuCot_DPV

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Bijdrage verschuldigd op het (dubbel) vakantiegeld met uitzondering van de mandatarissen en het politiepersoneel

Bron

DWH_ONSSAPL_CUPPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Werknemerskengetal bijdragen = 870
  • Het bijdragepercentage is het resultaat van de combinatie tussen de werkgeverscategorie (variabele 'cattra') en het werknemerskengetal (variabele 'codtra')

Internationale compatibiliteit

/