Variabele: Bijdrage PX

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage PX

Afkorting

CuCot_PX

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen

Bron

DWH_ONSSAPL_CUPPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2009 - 01/07/2011

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Werknemerskengetal bijdragen = 851
  • Het bijdragepercentage is het resultaat van de combinatie tussen de werkgeverscategorie (variabele 'cattra') en het werknemerskengetal (variabele 'codtra')

Internationale compatibiliteit

/