Variabele: Bijdrageplichtige loonmassa

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrageplichtige loonmassa

Afkorting

Lmasamt

Thema

Bijdragen, Loon

Definitie/omschrijving

Bedrag van de bijdrageplichtige loonmassa sociale zekerheid in het kwartaal

De bijdrageplichtige loonmassa sociale zekerheid bevat het loon dat als basis dient voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen, inclusief de premies zoals de eindejaarspremie. Niet inbegrepen is het dubbel vakantiegeld noch de verbrekingsvergoeding

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/