Variabele: Consolidatiesubtype PPO

Een verbetering voorstellen

Naam

Consolidatiesubtype PPO

Afkorting

Cnstcd

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De talrijke werknemerscategorieën (variabele 'Wcatcd') worden door de RSZPPO gehergroepeerd tot een aantal consolidatiesubtypes. De hergroepering gebeurt aan de hand van consolidatietypes (Cntycd). Op basis van het consolidatietype en -subtype werd tot en met 2003 achterhaald voor welke werknemerscategorieën een bijdragevermindering geldt. In het Datawarehouse wordt slechts een beperkt aantal consolidatiesubtypes gebruikt.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_CONS

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
02GECO's (gesubsidieerde contractuelen) 01/01/1997 - 31/12/2004
04Leerlingen stagiairs 01/01/1997 - 31/12/2004
09Studenten 01/01/1997 - 31/12/2004
10Monitoren/socio-culturele animatoren 01/01/1997 - 31/12/2004
16Werknemers jongerenbanenplan 01/01/1997 - 31/12/2004
18Werknemers banenplan wet van 21.12.1994 01/01/1997 - 31/12/2004
19Werknemers minder dan 18 jaar - KB 495 01/01/1997 - 31/12/2004
20Werknemers vervanging vrijw. 4-dagenweek 01/01/1997 - 31/12/2004
21Werknemers artikel 60 7 van de ocmw-wet 01/01/1997 - 31/12/2004
23Werknemers doorstromingsprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2004
24Herinschakelingsprojecten R.V.A. 01/01/1997 - 31/12/2004
27Aanwerving na startbaan 01/01/1997 - 31/12/2004
29Vrijgestelde vrijwilligers 01/01/1997 - 31/12/2004
30Niet beschermde locale mandetarissen 01/01/1997 - 31/12/2004
31KB 495 alternerende tewerkstelling en opleiding 01/01/1997 - 31/12/2004
32Activaplan 01/01/1997 - 31/12/2004
F8brugprojecten 01/01/1997 - 31/12/2004