Variabele: Functie

Een verbetering voorstellen

Naam

Functie

Afkorting

Funccd

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die de functie van de werknemer binnen zijn dienst aanduidt.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De nomenclatuur stemt met geen enkele bekende functie-indeling (bv. ISCO) overeen.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0011Secretaries 01/01/1997 - 31/12/2004
0012Ontvanger 01/01/1997 - 31/12/2004
0013Universitaire graden (bestuurssecretaris,...) 01/01/1997 - 31/12/2004
0014Opstellers en gelijkgestelden 01/01/1997 - 31/12/2004
0015Klerken en gelijkgestelden 01/01/1997 - 31/12/2004
0016Ander administratief personeel 01/01/1997 - 31/12/2004
0021Geschoolde en ongeschoolde werklieden 01/01/1997 - 31/12/2004
0022Conciërges 01/01/1997 - 31/12/2004
0023Schoonmaakpersoneel 01/01/1997 - 31/12/2004
0031Geneesheren generalisten 01/01/1997 - 31/12/2004
0032Geneesheren specialisten in opleiding 01/01/1997 - 31/12/2004
0033Geneesheren specialisten 01/01/1997 - 31/12/2004
0034Ander medisch personeel (tandartsen, ...) 01/01/1997 - 31/12/2004
0035Paramedisch personeel (apothekers, ...) 01/01/1997 - 31/12/2004
0036Verzorgend personeel (verple(e)g(st)er) 01/01/1997 - 31/12/2004
0037Paramedisch personeel niv.2 sociale ass. 01/01/1997 - 31/12/2004
0040Niet-gesubsidieerde huisbewaarders 01/01/1997 - 31/12/2004
0041Niet gesubsidieerde directeurs 01/01/1997 - 31/12/2004
0042Niet gesubsidieerde secretarissen 01/01/1997 - 31/12/2004
0043Niet gesubsidieerde bewakers 01/01/1997 - 31/12/2004
0044Niet gesubsidieerde onderwijzers 01/01/1997 - 31/12/2004
0045Gesubsidieerde directeurs 01/01/1997 - 31/12/2004
0046Gesubsidieerde secretarissen 01/01/1997 - 31/12/2004
0047Gesubsidieerde bewakers 01/01/1997 - 31/12/2004
0048Gesubsidieerde onderwijzers 01/01/1997 - 31/12/2004
0049Gesubsidieerde huisbewaarders 01/01/1997 - 31/12/2004
0051Universitairen (ingenieurs, ...) 01/01/1997 - 31/12/2004
0052Niet-universitairen (A1, A2, ...) 01/01/1997 - 31/12/2004
0061Politieofficieren 01/01/1997 - 31/12/2004
0062Landelijke politie 01/01/1997 - 31/12/2004
0063Andere leden van het politiecorps 01/01/1997 - 31/12/2004
0064Burgerpersoneel 01/01/2001 - 31/12/2004
0065Hulpagenten van politie 01/01/1997 - 31/12/2004
0071Brandweerofficier 01/01/1997 - 31/12/2004
0072Ondergeschikte brandweerl. (korporaal & hoger) 01/01/1997 - 31/12/2004
0073Brandweerlieden 01/01/1997 - 31/12/2004
0074Vrijwillige brandweerlieden 01/01/1997 - 31/12/2004
0081Ander personeel 01/01/1997 - 31/12/2004
1161Operationeel officierskader (nieuw) 01/01/2001 - 31/12/2004
1162Operationeel middenkader (nieuw) 01/01/2001 - 31/12/2004
1163Operationeel basiskader (nieuw) 01/01/2001 - 31/12/2004
1164Operationeel burgerpersoneel (nieuw) 01/07/2001 - 31/12/2004
1165Operationeel hulpagenten van de politie (nieuw) 01/07/1997 - 30/06/2002
1261Admin. en logistiek officierskader (nieuw) 01/10/2001 - 31/12/2001
1262Admin. en logistiek middenkader (nieuw) 01/10/2001 - 31/12/2001
1263Admin. en logistiek basiskader (nieuw) 01/10/2001 - 31/12/2004
1264Admin. en logistiek burgerpersoneel (nieuw) 01/07/2001 - 31/12/2004
1265Admin. en log. hulpagenten van de politie (nieuw) 01/10/2001 - 31/12/2001
2161Operationeel officierskader (oud) 01/07/2001 - 31/12/2004
2162Operationeel middenkader (oud) 01/10/2001 - 31/12/2001
2163Operationeel basiskader (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2164Operationeel burgerpersoneel (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2165Operationeel hulpagenten bij de politie (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2261Admin. en logistiek officierskader (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2262Admin. en logistiek middenkader (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2263Admin. en logistiek basiskader (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2264Admin. en logistiek burgerpersoneel (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004
2265Admin. en logistiek hulpagenten van de politie (oud) 01/01/1997 - 31/12/2004