Variabele: Gepresteerde uren 1a

Een verbetering voorstellen

Naam

Gepresteerde uren 1a

Afkorting

P_ur100a

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Som van alle uren met een prestatiecode 1a, dus niet alleen van de uren waarvoor de belangrijkste prestatiecode 1a van toepassing is (zie variabele 'Barb100a').

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het aantal overuren en recuperatie-uren worden door de werkgever niet aan de RSZPPO aangegeven.

Internationale compatibiliteit

/