Variabele: Gepresteerde uren 2

Een verbetering voorstellen

Naam

Gepresteerde uren 2

Afkorting

P_ur200

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Som van alle uren met een prestatiecode 2, dus niet alleen van de uren waarvoor de belangrijkste prestatiecode 2 van toepassing is (zie variabele 'Barb200').

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/