Variabele: Maatman

Een verbetering voorstellen

Naam

Maatman

Afkorting

Actimman

Thema

Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal wekelijks te presteren uren door de maatman

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De maatman is een (fictieve) referentiepersoon die in dezelfde arbeidsomstandigheden werkt als de betrokken werknemer in een voltijds uurrooster. De uren die de maatman presteert, zijn nodig voor de berekening van het voltijdsequivalent.

Internationale compatibiliteit

/