Variabele: Nace - code

Een verbetering voorstellen

Naam

Nace - code

Afkorting

Nacecd

Thema

Arbeidsprestatie, Bedrijfssector

Definitie/omschrijving

Nace - code van arbeidsprestatie RSZPPO

Voor de arbeidsprestaties RSZPPO is niet alleen de activiteitssector van de werkgever bekend maar ook de Nace-code van de arbeidsprestatie. Deze code wordt niet door alle werkgevers correct ingevuld. Toch is dit gegeven een sleutelvariabele in de afbakening van de arbeidsprestaties bij de RSZPPO. Meerdere prestaties van eenzelfde persoon bij eenzelfde aangesloten werkgever in verschillende Nace-codes worden als verschillende arbeidsprestaties beschouwd.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

In 2003 onderging de Nace-Bel-nomenclatuur wijzigingen.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1110Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g 01/01/2003 - 31/12/2004
1121Groenteteelt 01/01/2003 - 31/12/2004
1122Bloementeelt 01/01/2003 - 31/12/2004
1123Boomkwekerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
1130Fruitteelt 01/01/2003 - 31/12/2004
1210Rundveehouderij 01/01/2003 - 31/12/2004
1220Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij 01/01/2003 - 31/12/2004
1231Fokvarkenshouderij 01/01/2003 - 31/12/2004
1232Varkensvetmesterijen 01/01/2003 - 31/12/2004
1241Kippenkwekerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
1242Productie van eieren 01/01/2003 - 31/12/2004
1243Overige pluimveehouderijen 01/01/2003 - 31/12/2004
1250Overige dierenfokkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
1300Gemengd landbouwbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2004
1410Diensten in verband met verwant aan de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken 01/01/2003 - 31/12/2004
1420Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening 01/01/2003 - 31/12/2004
1500Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
2011Bosbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
2012Bosexploitatie 01/01/2003 - 31/12/2004
2020Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie 01/01/2003 - 31/12/2004
5010Visserij 01/01/2003 - 31/12/2004
5020Visteelt 01/01/2003 - 31/12/2004
10100Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten 01/01/2003 - 31/12/2004
10200Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten 01/01/2003 - 31/12/2004
10300Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten 01/01/2003 - 31/12/2004
11100Winning van aardolie en aardgas 01/01/2003 - 31/12/2004
11200Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2003 - 31/12/2004
12000Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/2003 - 31/12/2004
13100Winning van ijzererts 01/01/2003 - 31/12/2004
13200Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts 01/01/2003 - 31/12/2004
14110Winning van bouw- en siersteen 01/01/2003 - 31/12/2004
14121Winning van cementsteen 01/01/2003 - 31/12/2004
14122Winning van kalksteen, gips en krijt 01/01/2003 - 31/12/2004
14130Winning van leisteen 01/01/2003 - 31/12/2004
14211Winning van zand 01/01/2003 - 31/12/2004
14212Winning van grind 01/01/2003 - 31/12/2004
14220Winning van klei en kaolien 01/01/2003 - 31/12/2004
14300Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/2003 - 31/12/2004
14400Productie van zout 01/01/2003 - 31/12/2004
14500Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
15111Productie van vers vlees 01/01/2003 - 31/12/2004
15112Productie van diepgevroren vlees 01/01/2003 - 31/12/2004
15121Productie van vers vlees van gevogelte 01/01/2003 - 31/12/2004
15122Productie van diepgevroren vlees van gevogelte 01/01/2003 - 31/12/2004
15131Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven 01/01/2003 - 31/12/2004
15132Vervaardiging van diepgevroren vleeswaren 01/01/2003 - 31/12/2004
15201Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
15202Productie van diepgevroren vis en visproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
15311Verwerking en conservering van aardappelen 01/01/2003 - 31/12/2004
15312Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2003 - 31/12/2004
15320Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/2003 - 31/12/2004
15331Verwerking en conservering van groenten 01/01/2003 - 31/12/2004
15332Productie van diepgevroren groenten 01/01/2003 - 31/12/2004
15333Verwerking en conservering van fruit 01/01/2003 - 31/12/2004
15411Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën 01/01/2003 - 31/12/2004
15412Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten 01/01/2003 - 31/12/2004
15420Raffinage van plantaardige oliën en vetten 01/01/2003 - 31/12/2004
15430Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/2003 - 31/12/2004
15510Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
15520Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/2003 - 31/12/2004
15610Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
15620Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
15710Vervaardiging van voeders voor hoevendieren 01/01/2003 - 31/12/2004
15720Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/2003 - 31/12/2004
15811Industriële bakkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
15812Artisanale brood- en banketbakkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
15820Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
15830Vervaardiging van suiker 01/01/2003 - 31/12/2004
15840Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
15850Vervaardiging van deegwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
15860Verwerking van koffie en thee 01/01/2003 - 31/12/2004
15870Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen 01/01/2003 - 31/12/2004
15880Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/2003 - 31/12/2004
15890Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
15910Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken 01/01/2003 - 31/12/2004
15920Productie van ethylalcohol door gisting 01/01/2003 - 31/12/2004
15930Vervaardiging van wijnen 01/01/2003 - 31/12/2004
15940Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/2003 - 31/12/2004
15950Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/2003 - 31/12/2004
15960Vervaardiging van bier 01/01/2003 - 31/12/2004
15970Vervaardiging van mout 01/01/2003 - 31/12/2004
15980Productie van mineraalwater en frisdranken 01/01/2003 - 31/12/2004
16000Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
17110Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2004
17120Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2004
17130Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2004
17140Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2004
17150Twijnen en voorbewerken van zijde, met inbegrip van chappezijde en twijnen en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren 01/01/2003 - 31/12/2004
17160Vervaardiging van naaigarens 01/01/2003 - 31/12/2004
17170Bewerken en spinnen van overige textielvezels 01/01/2003 - 31/12/2004
17210Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2004
17220Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2004
17230Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2004
17240Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2004
17250Vervaardiging van overige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2004
17300Textielveredeling 01/01/2003 - 31/12/2004
17401Confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/2003 - 31/12/2004
17402Confectie van overige textielartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
17510Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/2003 - 31/12/2004
17520Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/2003 - 31/12/2004
17530Vervaardiging van gebonden textielvlies 01/01/2003 - 31/12/2004
17540Vervaardiging van overige textielproducten, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
17600Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
17710Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/2003 - 31/12/2004
17720Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers, vesten en dergelijke artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
18100Vervaardiging van kleding van leer 01/01/2003 - 31/12/2004
18210Vervaardiging van werkkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
18221Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen 01/01/2003 - 31/12/2004
18222Vervaardiging van maatkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
18230Vervaardiging van onderkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
18241Vervaardiging van babykleding 01/01/2003 - 31/12/2004
18242Vervaardiging van sportkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
18243Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/2003 - 31/12/2004
18244Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
18300Bontnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2004
19100Looien en bereiden van leer 01/01/2003 - 31/12/2004
19200Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
19301Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber 01/01/2003 - 31/12/2004
19302Vervaardiging van schoeisel van rubber 01/01/2003 - 31/12/2004
20101Zagen en schaven van hout 01/01/2003 - 31/12/2004
20102Impregneren van hout 01/01/2003 - 31/12/2004
20200Vervaardiging van panelen en platen van hout 01/01/2003 - 31/12/2004
20300Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
20400Vervaardiging van houten emballage 01/01/2003 - 31/12/2004
20510Vervaardiging van overige artikelen van hout 01/01/2003 - 31/12/2004
20520Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
21110Vervaardiging van papierpulp 01/01/2003 - 31/12/2004
21121Vervaardiging van papier 01/01/2003 - 31/12/2004
21122Vervaardiging van karton 01/01/2003 - 31/12/2004
21210Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/2003 - 31/12/2004
21220Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
21230Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/2003 - 31/12/2004
21240Vervaardiging van behangselpapier 01/01/2003 - 31/12/2004
21250Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton 01/01/2003 - 31/12/2004
22110Uitgeverijen van boeken 01/01/2003 - 31/12/2004
22120Uitgeverijen van kranten 01/01/2003 - 31/12/2004
22130Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/2003 - 31/12/2004
22140Uitgeverijen van geluidsopnamen 01/01/2003 - 31/12/2004
22150Overige uitgeverijen 01/01/2003 - 31/12/2004
22210Dagbladdrukkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
22220Overige drukkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
22230Boekbinden 01/01/2003 - 31/12/2004
22240Prepress-activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
22250Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
22310Reproductie van geluidsopnamen 01/01/2003 - 31/12/2004
22320Reproductie van video-opnamen 01/01/2003 - 31/12/2004
22330Reproductie van computermedia 01/01/2003 - 31/12/2004
23100Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
23200Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
23300Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
24110Vervaardiging van industriële gassen 01/01/2003 - 31/12/2004
24120Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/2003 - 31/12/2004
24130Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
24140Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
24151Vervaardiging van kunstmeststoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
24152Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen 01/01/2003 - 31/12/2004
24160Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/2003 - 31/12/2004
24170Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/2003 - 31/12/2004
24200Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
24300Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/2003 - 31/12/2004
24410Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
24421Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
24422Vervaardiging van overige farmaceutische preparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
24511Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
24512Vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
24520Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
24610Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
24620Vervaardiging van lijm en gelatine 01/01/2003 - 31/12/2004
24630Vervaardiging van etherische oliën 01/01/2003 - 31/12/2004
24640Vervaardiging van fotochemische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
24650Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen 01/01/2003 - 31/12/2004
24660Vervaardiging van overige chemische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
24700Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/2003 - 31/12/2004
25110Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber 01/01/2003 - 31/12/2004
25120Loopvlakvernieuwing 01/01/2003 - 31/12/2004
25130Vervaardiging van overige producten van rubber 01/01/2003 - 31/12/2004
25210Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2004
25220Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2004
25230Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
25240Vervaardiging van overige producten van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2004
26110Vervaardiging van vlakglas 01/01/2003 - 31/12/2004
26120Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/2003 - 31/12/2004
26130Vervaardiging van holglas 01/01/2003 - 31/12/2004
26140Vervaardiging van glasvezels 01/01/2003 - 31/12/2004
26150Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
26211Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein 01/01/2003 - 31/12/2004
26212Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein 01/01/2003 - 31/12/2004
26220Vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk 01/01/2003 - 31/12/2004
26230Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
26240Vervaardiging van overig keramisch technisch aardewerk 01/01/2003 - 31/12/2004
26250Vervaardiging van overige keramische producten, exclusief die voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
26260Vervaardiging van vuurvaste keramische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
26300Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/2003 - 31/12/2004
26401Vervaardiging van dakpannen 01/01/2003 - 31/12/2004
26402Vervaardiging van bakstenen 01/01/2003 - 31/12/2004
26403Vervaardiging van overige producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/2003 - 31/12/2004
26510Vervaardiging van cement 01/01/2003 - 31/12/2004
26520Vervaardiging van kalk 01/01/2003 - 31/12/2004
26530Vervaardiging van gips 01/01/2003 - 31/12/2004
26610Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
26620Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
26630Vervaardiging van stortklare beton 01/01/2003 - 31/12/2004
26640Vervaardiging van mortel 01/01/2003 - 31/12/2004
26650Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/2003 - 31/12/2004
26660Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement 01/01/2003 - 31/12/2004
26700Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen 01/01/2003 - 31/12/2004
26810Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
26820Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
27100Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/2003 - 31/12/2004
27210Vervaardiging van gietijzeren buizen 01/01/2003 - 31/12/2004
27220Vervaardiging van stalen buizen 01/01/2003 - 31/12/2004
27310Koudtrekken 01/01/2003 - 31/12/2004
27320Koudwalsen van bandstaal 01/01/2003 - 31/12/2004
27330Koudvervormen en koudfelsen 01/01/2003 - 31/12/2004
27340Draadtrekken 01/01/2003 - 31/12/2004
27410Productie van edele metalen 01/01/2003 - 31/12/2004
27421Productie van aluminium 01/01/2003 - 31/12/2004
27422Eerste verwerking van aluminium 01/01/2003 - 31/12/2004
27431Productie van lood, tin en zink 01/01/2003 - 31/12/2004
27432Eerste verwerking van lood, tin en zink 01/01/2003 - 31/12/2004
27441Productie van koper 01/01/2003 - 31/12/2004
27442Eerste verwerking van koper 01/01/2003 - 31/12/2004
27451Productie van overige non-ferrometalen 01/01/2003 - 31/12/2004
27452Eerste verwerking van overige non-ferrometalen 01/01/2003 - 31/12/2004
27510Gieten van ijzer 01/01/2003 - 31/12/2004
27520Gieten van staal 01/01/2003 - 31/12/2004
27530Gieten van lichte metalen 01/01/2003 - 31/12/2004
27540Gieten van overige non-ferrometalen 01/01/2003 - 31/12/2004
28110Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan 01/01/2003 - 31/12/2004
28120Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
28210Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28220Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/2003 - 31/12/2004
28300Vervaardiging van stoomketels 01/01/2003 - 31/12/2004
28401Smeden van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28402Persen, stampen en profielwalsen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28403Poedermetallurgie 01/01/2003 - 31/12/2004
28510Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28520Algemene metaalbewerking 01/01/2003 - 31/12/2004
28610Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/2003 - 31/12/2004
28620Vervaardiging van gereedschap 01/01/2003 - 31/12/2004
28630Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
28710Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
28720Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28730Vervaardiging van artikelen van draad 01/01/2003 - 31/12/2004
28741Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/2003 - 31/12/2004
28742Vervaardiging van kettingen, exclusief kettingen voor het overbrengen van kracht 01/01/2003 - 31/12/2004
28743Vervaardiging van veren 01/01/2003 - 31/12/2004
28751Vervaardiging van huishoudartikelen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28752Vervaardiging van sanitaire artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
28753Vervaardiging van brandkasten 01/01/2003 - 31/12/2004
28754Vervaardiging van kleine artikelen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
28755Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
29110Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/2003 - 31/12/2004
29120Vervaardiging van pompen en compressoren 01/01/2003 - 31/12/2004
29130Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
29141Vervaardiging van rollagers, kogellagers en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
29142Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen 01/01/2003 - 31/12/2004
29210Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische 01/01/2003 - 31/12/2004
29220Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
29230Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/2003 - 31/12/2004
29241Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/2003 - 31/12/2004
29242Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/2003 - 31/12/2004
29243Vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
29244Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/2003 - 31/12/2004
29245Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/2003 - 31/12/2004
29246Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel 01/01/2003 - 31/12/2004
29247Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
29310Vervaardiging van landbouwtractoren 01/01/2003 - 31/12/2004
29321Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
29322Herstelling van landbouwmachines 01/01/2003 - 31/12/2004
29410Vervaardiging van draagbaar gereedschap dat pneumatisch of door een ingebouwde motor wordt aangedreven 01/01/2003 - 31/12/2004
29420Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 01/01/2003 - 31/12/2004
29430Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
29510Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/2003 - 31/12/2004
29520Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
29530Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
29540Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/2003 - 31/12/2004
29550Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton 01/01/2003 - 31/12/2004
29561Vervaardiging van drukkerijmachines 01/01/2003 - 31/12/2004
29562Vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2004
29563Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/2003 - 31/12/2004
29564Vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën 01/01/2003 - 31/12/2004
29601Vervaardiging van zware wapens en oorlogswapens 01/01/2003 - 31/12/2004
29602Vervaardiging van lichte wapens en sportwapens 01/01/2003 - 31/12/2004
29710Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
29720Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
30010Vervaardiging van kantoormachines 01/01/2003 - 31/12/2004
30020Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie 01/01/2003 - 31/12/2004
31100Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/2003 - 31/12/2004
31200Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/2003 - 31/12/2004
31300Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 01/01/2003 - 31/12/2004
31400Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen 01/01/2003 - 31/12/2004
31501Vervaardiging van lampen 01/01/2003 - 31/12/2004
31502Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
31610Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
31621Vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen 01/01/2003 - 31/12/2004
31622Vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor industriële doeleinden 01/01/2003 - 31/12/2004
31623Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
32100Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/2003 - 31/12/2004
32201Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
32202Vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie en apparatuur voor lijntelefonie of lijntelegrafie 01/01/2003 - 31/12/2004
32300Vervaardiging van audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
33101Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/2003 - 31/12/2004
33102Vervaardiging van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/2003 - 31/12/2004
33103Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen 01/01/2003 - 31/12/2004
33201Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
33202Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
33300Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 01/01/2003 - 31/12/2004
33401Vervaardiging van brillen 01/01/2003 - 31/12/2004
33402Vervaardiging van optische instrumenten en fotografische apparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
33500Vervaardiging van uurwerken 01/01/2003 - 31/12/2004
34100Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
34201Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens 01/01/2003 - 31/12/2004
34202Vervaardiging van caravans en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
34300Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan 01/01/2003 - 31/12/2004
35110Bouw en reparatie van schepen 01/01/2003 - 31/12/2004
35120Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
35200Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen 01/01/2003 - 31/12/2004
35300Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
35410Vervaardiging van motorrijwielen 01/01/2003 - 31/12/2004
35420Vervaardiging van rijwielen 01/01/2003 - 31/12/2004
35430Vervaardiging van invalidenwagens 01/01/2003 - 31/12/2004
35500Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
36111Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren 01/01/2003 - 31/12/2004
36112Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke en voor voertuigen en andere transportmiddelen ongeacht het materiaal 01/01/2003 - 31/12/2004
36121Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
36122Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal 01/01/2003 - 31/12/2004
36130Vervaardiging van overige keukenmeubelen 01/01/2003 - 31/12/2004
36141Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen 01/01/2003 - 31/12/2004
36142Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/2003 - 31/12/2004
36150Vervaardiging van matrassen 01/01/2003 - 31/12/2004
36210Slaan van munten en medailles 01/01/2003 - 31/12/2004
36221Bewerking van diamant 01/01/2003 - 31/12/2004
36222Bewerking van overige edelstenen en van halfedelstenen 01/01/2003 - 31/12/2004
36223Vervaardiging van juwelen en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2004
36224Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
36300Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/2003 - 31/12/2004
36400Vervaardiging van sportartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
36500Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/2003 - 31/12/2004
36610Vervaardiging van imitatiesieraden 01/01/2003 - 31/12/2004
36620Vervaardiging van borstelwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
36630Overige industrie, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
37100Recycling van metaalafval 01/01/2003 - 31/12/2004
37200Recycling van niet-metaalafval 01/01/2003 - 31/12/2004
40110Productie van elektriciteit 01/01/2003 - 31/12/2004
40120Transmissie van elektriciteit 01/01/2003 - 31/12/2004
40130Distributie van en handel in elektriciteit 01/01/2003 - 31/12/2004
40210Productie van gas 01/01/2003 - 31/12/2004
40220Distributie van en handel in gasvormige brandstoffen via leidingen 01/01/2003 - 31/12/2004
40300Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie 01/01/2003 - 31/12/2004
41000Winning, zuivering en distributie van water 01/01/2003 - 31/12/2004
45111Slopen van gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2004
45112Grondverzet 01/01/2003 - 31/12/2004
45120Proefboren en boren 01/01/2003 - 31/12/2004
45211Bouwen van individuele huizen 01/01/2003 - 31/12/2004
45212Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen 01/01/2003 - 31/12/2004
45213Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. 01/01/2003 - 31/12/2004
45214Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
45215Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen 01/01/2003 - 31/12/2004
45220Dakbedekking en bouw van dakconstructies 01/01/2003 - 31/12/2004
45230Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
45241Baggerwerken 01/01/2003 - 31/12/2004
45242Overige waterbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
45250Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 01/01/2003 - 31/12/2004
45310Elektrische installatie 01/01/2003 - 31/12/2004
45320Isolatiewerkzaamheden 01/01/2003 - 31/12/2004
45331Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/2003 - 31/12/2004
45332Overig loodgieterswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
45340Overige bouwinstallatie 01/01/2003 - 31/12/2004
45410Stukadoorswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
45421Schrijnwerk van hout of van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2004
45422Metaalschrijnwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
45431Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/2003 - 31/12/2004
45432Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen 01/01/2003 - 31/12/2004
45433Plaatsen van behang 01/01/2003 - 31/12/2004
45441Schilderen 01/01/2003 - 31/12/2004
45442Glaszetten 01/01/2003 - 31/12/2004
45450Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2004
45500Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel 01/01/2003 - 31/12/2004
50101Groothandel in motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50102Handelsbemiddeling in motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50103Detailhandel in motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50104Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
50200Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50301Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50302Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
50400Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen 01/01/2003 - 31/12/2004
50500Detailhandel in motorbrandstoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
51110Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabrikaten 01/01/2003 - 31/12/2004
51120Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
51130Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/2003 - 31/12/2004
51140Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
51150Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
51160Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer 01/01/2003 - 31/12/2004
51170Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
51180Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen 01/01/2003 - 31/12/2004
51190Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/2003 - 31/12/2004
51210Groothandel in granen, zaden en voeders voor hoevendieren 01/01/2003 - 31/12/2004
51220Groothandel in bloemen en planten 01/01/2003 - 31/12/2004
51230Groothandel in levende dieren 01/01/2003 - 31/12/2004
51240Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/2003 - 31/12/2004
51250Groothandel in ruwe tabak 01/01/2003 - 31/12/2004
51310Groothandel in groenten en fruit 01/01/2003 - 31/12/2004
51321Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild 01/01/2003 - 31/12/2004
51322Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/2003 - 31/12/2004
51331Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten 01/01/2003 - 31/12/2004
51332Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/2003 - 31/12/2004
51340Groothandel in dranken 01/01/2003 - 31/12/2004
51350Groothandel in tabaksproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
51360Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
51370Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/2003 - 31/12/2004
51381Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren 01/01/2003 - 31/12/2004
51382Groothandel in aardappelproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
51383Groothandel in diervoeders met uitzondering van voeders voor hoevendieren 01/01/2003 - 31/12/2004
51384Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren 01/01/2003 - 31/12/2004
51391Groothandel in diepvriesproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
51392Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
51410Groothandel in textiel 01/01/2003 - 31/12/2004
51421Groothandel in kleding, kledingtoebehoren en bontartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
51422Groothandel in schoeisel 01/01/2003 - 31/12/2004
51430Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
51441Groothandel in vaat- en glaswerk 01/01/2003 - 31/12/2004
51442Groothandel in behang en onderhoudsproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
51450Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/2003 - 31/12/2004
51460Groothandel in farmaceutische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
51471Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten 01/01/2003 - 31/12/2004
51472Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/2003 - 31/12/2004
51473Groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
51474Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2004
51475Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften 01/01/2003 - 31/12/2004
51476Groothandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed 01/01/2003 - 31/12/2004
51477Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
51478Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
51510Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/2003 - 31/12/2004
51520Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/2003 - 31/12/2004
51531Groothandel in hout 01/01/2003 - 31/12/2004
51532Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair 01/01/2003 - 31/12/2004
51541Groothandel in ijzerwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
51542Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties 01/01/2003 - 31/12/2004
51550Groothandel in chemische producten 01/01/2003 - 31/12/2004
51561Groothandel in diamant 01/01/2003 - 31/12/2004
51562Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
51570Groothandel in afval en schroot 01/01/2003 - 31/12/2004
51810Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
51820Groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
51830Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/2003 - 31/12/2004
51840Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
51850Groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden 01/01/2003 - 31/12/2004
51860Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden 01/01/2003 - 31/12/2004
51871Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal 01/01/2003 - 31/12/2004
51872Groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van motorvoertuigen, motorrijwielen en rijwielen, in meetapparaten en -instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
51873Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
51880Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
51900Overige groothandel 01/01/2003 - 31/12/2004
52111Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
52112Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52113Superettes (verkoopsoppervlakte tussen 100 m2 en minder dan 400 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52114Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52115Hypermarkten (verkoopsopp. vanaf 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52116Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52121Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsopp.vanaf 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52122Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte van minder dan 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2004
52210Detailhandel in groenten en fruit 01/01/2003 - 31/12/2004
52220Detailhandel in vlees en vleeswaren 01/01/2003 - 31/12/2004
52230Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/2003 - 31/12/2004
52240Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk 01/01/2003 - 31/12/2004
52250Detailhandel in alcoholische en andere dranken 01/01/2003 - 31/12/2004
52260Detailhandel in tabaksproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
52271Detailhandel in zuivelproducten en eieren 01/01/2003 - 31/12/2004
52272Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
52310Apothekers 01/01/2003 - 31/12/2004
52320Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52330Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52410Detailhandel in textiel 01/01/2003 - 31/12/2004
52421Detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment) 01/01/2003 - 31/12/2004
52422Detailhandel in bovenkleding voor heren 01/01/2003 - 31/12/2004
52423Detailhandel in bovenkleding voor dames 01/01/2003 - 31/12/2004
52424Detailhandel in baby- en kinderkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
52425Detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding 01/01/2003 - 31/12/2004
52426Detailhandel in kledingaccessoires 01/01/2003 - 31/12/2004
52431Detailhandel in schoeisel 01/01/2003 - 31/12/2004
52432Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52441Detailhandel in meubels 01/01/2003 - 31/12/2004
52442Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting 01/01/2003 - 31/12/2004
52450Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
52461Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2 01/01/2003 - 31/12/2004
52462Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2. 01/01/2003 - 31/12/2004
52470Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 01/01/2003 - 31/12/2004
52481Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
52482Gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52483Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen 01/01/2003 - 31/12/2004
52484Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2004
52485Gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisieinstrumenten 01/01/2003 - 31/12/2004
52486Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt 01/01/2003 - 31/12/2004
52487Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
52488Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 01/01/2003 - 31/12/2004
52489Gespecialiseerde detailhandel in spellen en speelgoed 01/01/2003 - 31/12/2004
52491Gespecialiseerde detailhandel in wapens en munitie 01/01/2003 - 31/12/2004
52492Gespecialiseerde detailhandel in rijwielen 01/01/2003 - 31/12/2004
52493Gespecialiseerde detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/01/2003 - 31/12/2004
52494Gespecialiseerde detailhandel in naai- en breimachines 01/01/2003 - 31/12/2004
52495Gespecialiseerde detailhandel in postzegels en munten 01/01/2003 - 31/12/2004
52496Gespecialiseerde detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 01/01/2003 - 31/12/2004
52497Gespecialiseerde detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52498Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
52501Detailhandel in antiquiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
52502Detailhandel in tweedehandsgoederen 01/01/2003 - 31/12/2004
52610Postorderbedrijven 01/01/2003 - 31/12/2004
52621Markt- en straathandel in voedingsmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2004
52622Markt- en straathandel in kleding en textielwaren 01/01/2003 - 31/12/2004
52623Overige markt- en straathandel 01/01/2003 - 31/12/2004
52630Overige detailhandel, niet in winkels 01/01/2003 - 31/12/2004
52710Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer 01/01/2003 - 31/12/2004
52720Reparatie van elektrische huishoudapparaten 01/01/2003 - 31/12/2004
52730Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2004
52740Overige reparaties, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
55101Hotels en motels, met restaurant 01/01/2003 - 31/12/2004
55102Hotels en motels, zonder restaurant 01/01/2003 - 31/12/2004
55210Jeugdherbergen en berghutten 01/01/2003 - 31/12/2004
55220Kampeerterreinen 01/01/2003 - 31/12/2004
55231Vakantiecentra en vakantiedorpen 01/01/2003 - 31/12/2004
55232Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf 01/01/2003 - 31/12/2004
55233Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen 01/01/2003 - 31/12/2004
55301Restaurants van het traditionele type 01/01/2003 - 31/12/2004
55302Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
55401Cafés 01/01/2003 - 31/12/2004
55402Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
55510Kantines 01/01/2003 - 31/12/2004
55521Catering 01/01/2003 - 31/12/2004
55522Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties 01/01/2003 - 31/12/2004
60100Vervoer per spoor 01/01/2003 - 31/12/2004
60211Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer 01/01/2003 - 31/12/2004
60212Overig personenvervoer volgens een dienstregeling 01/01/2003 - 31/12/2004
60220Exploitatie van taxi's 01/01/2003 - 31/12/2004
60230Overig vervoer van personen te land 01/01/2003 - 31/12/2004
60241Verhuisdiensten 01/01/2003 - 31/12/2004
60242Goederenvervoer over de weg 01/01/2003 - 31/12/2004
60243Verhuur van vrachtwagens met bestuurder 01/01/2003 - 31/12/2004
60300Vervoer via pijpleidingen 01/01/2003 - 31/12/2004
61100Zee- en kustvaart 01/01/2003 - 31/12/2004
61200Binnenvaart 01/01/2003 - 31/12/2004
62100Luchtvaart volgens dienstregeling 01/01/2003 - 31/12/2004
62200Luchtvaart zonder dienstregeling 01/01/2003 - 31/12/2004
62300Ruimtevaart 01/01/2003 - 31/12/2004
63111Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/2003 - 31/12/2004
63112Overige vrachtbehandeling 01/01/2003 - 31/12/2004
63121Opslag in koelpakhuizen 01/01/2003 - 31/12/2004
63122Overige opslag 01/01/2003 - 31/12/2004
63210Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land 01/01/2003 - 31/12/2004
63220Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water 01/01/2003 - 31/12/2004
63230Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart 01/01/2003 - 31/12/2004
63301Reisbureaus 01/01/2003 - 31/12/2004
63302Reisorganisatoren 01/01/2003 - 31/12/2004
63303Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
63401Expeditiekantoren 01/01/2003 - 31/12/2004
63402Bevrachting 01/01/2003 - 31/12/2004
63403Scheepsagenturen 01/01/2003 - 31/12/2004
63404Douaneagentschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
63405Vervoersbemiddeling 01/01/2003 - 31/12/2004
63406Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer 01/01/2003 - 31/12/2004
64110Nationale posterijen 01/01/2003 - 31/12/2004
64120Koeriers, exclusief de nationale posterijen 01/01/2003 - 31/12/2004
64200Telecommunicatie 01/01/2003 - 31/12/2004
65110Centrale banken 01/01/2003 - 31/12/2004
65120Overige geldscheppende financiële instellingen 01/01/2003 - 31/12/2004
65210Financiële leasing 01/01/2003 - 31/12/2004
65221Verbruikskrediet 01/01/2003 - 31/12/2004
65222Overige kredietverstrekking 01/01/2003 - 31/12/2004
65223Factoring 01/01/2003 - 31/12/2004
65231Financiële holdings 01/01/2003 - 31/12/2004
65233Beursvennootschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
65234Portefeuillemaatschappijen 01/01/2003 - 31/12/2004
65235Instellingen voor collectieve belegging 01/01/2003 - 31/12/2004
65236Overige financiële instellingen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
66011Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/2003 - 31/12/2004
66012Aangenomen herverzekeringen leven 01/01/2003 - 31/12/2004
66013Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/2003 - 31/12/2004
66020Pensioenfondsen 01/01/2003 - 31/12/2004
66031Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/2003 - 31/12/2004
66032Aangenomen herverzekeringen niet-leven 01/01/2003 - 31/12/2004
66033Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/2003 - 31/12/2004
67110Beheer van financiële beurzen 01/01/2003 - 31/12/2004
67120Effectenhandel en vermogensbeheer 01/01/2003 - 31/12/2004
67130Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
67201Verzekeringsmakelaars en -agenten 01/01/2003 - 31/12/2004
67202Schade- en risico- experten 01/01/2003 - 31/12/2004
67203Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen 01/01/2003 - 31/12/2004
70111Projectontwikkeling voor woningbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
70112Projectontwikkeling voor kantoorbouw 01/01/2003 - 31/12/2004
70113Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken 01/01/2003 - 31/12/2004
70120Handel in onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2004
70201Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen 01/01/2003 - 31/12/2004
70202Verhuur van sociale woningen 01/01/2003 - 31/12/2004
70203Verhuur van niet-residentiële gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2004
70204Verhuur van terreinen 01/01/2003 - 31/12/2004
70311Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2004
70312Schatten en evalueren van onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2004
70321Beheer van residentiële gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2004
70322Beheer van overig onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2004
71100Verhuur van motorwagens 01/01/2003 - 31/12/2004
71210Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land 01/01/2003 - 31/12/2004
71220Verhuur van schepen 01/01/2003 - 31/12/2004
71230Verhuur van luchtvaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
71310Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
71320Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2004
71330Verhuur van kantoormachines en computers 01/01/2003 - 31/12/2004
71340Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
71401Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/2003 - 31/12/2004
71402Verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten 01/01/2003 - 31/12/2004
71403Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
71404Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en huishoudelijke benodigdheden, enz. 01/01/2003 - 31/12/2004
71405Verhuur van textiel, kleding en schoeisel 01/01/2003 - 31/12/2004
71406Verhuur van sport- en kampeerartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
71407Verhuur van medisch en paramedisch materieel 01/01/2003 - 31/12/2004
71408Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
72100Computeradviesbureaus 01/01/2003 - 31/12/2004
72210Uitgeverijen van programmatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
72220Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur 01/01/2003 - 31/12/2004
72300Gegevensverwerking 01/01/2003 - 31/12/2004
72400Databanken 01/01/2003 - 31/12/2004
72500Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines 01/01/2003 - 31/12/2004
72600Overige activiteiten in verband met computers 01/01/2003 - 31/12/2004
73100Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/2003 - 31/12/2004
73200Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
74111Advocatenkantoor en juridische adviseurs 01/01/2003 - 31/12/2004
74112Notariskantoor 01/01/2003 - 31/12/2004
74113Deurwaarderskantoor 01/01/2003 - 31/12/2004
74114Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/2003 - 31/12/2004
74121Boekhouders 01/01/2003 - 31/12/2004
74122Accountants 01/01/2003 - 31/12/2004
74123Bedrijfsrevisoren 01/01/2003 - 31/12/2004
74124Belastingconsulenten 01/01/2003 - 31/12/2004
74131Marktonderzoekbureaus 01/01/2003 - 31/12/2004
74132Organisatie van opiniepeilingen 01/01/2003 - 31/12/2004
74141Public-relationsbureaus 01/01/2003 - 31/12/2004
74142Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer 01/01/2003 - 31/12/2004
74151Managementactiviteiten van holdings 01/01/2003 - 31/12/2004
74152Coördinatiecentra 01/01/2003 - 31/12/2004
74201Architecten 01/01/2003 - 31/12/2004
74202Landmeters 01/01/2003 - 31/12/2004
74203Technische studiën en ingenieursactiviteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
74301Automobielinspectie en overige diagnosecentra voor motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2004
74302Technische testen en analyses 01/01/2003 - 31/12/2004
74401Publiciteitsagentschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
74402Beheer van publiciteitsdragers 01/01/2003 - 31/12/2004
74403Etaleurs en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
74501Personeelsselectie en plaatsing 01/01/2003 - 31/12/2004
74502Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling 01/01/2003 - 31/12/2004
74503Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
74601Bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten 01/01/2003 - 31/12/2004
74602Opsporingsdiensten en detectivebureaus 01/01/2003 - 31/12/2004
74700Industriële reiniging 01/01/2003 - 31/12/2004
74811Fotostudio's en overige fotografische activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
74812Fotolaboratoria 01/01/2003 - 31/12/2004
74820Verpakkingsbedrijven 01/01/2003 - 31/12/2004
74851Secretariaten 01/01/2003 - 31/12/2004
74852Vertaaldiensten en tolken 01/01/2003 - 31/12/2004
74853Behandeling van post 01/01/2003 - 31/12/2004
74854Sociale secretariaten 01/01/2003 - 31/12/2004
74855Overige activiteiten i .v.m. administratie, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
74860Callcenters 01/01/2003 - 31/12/2004
74871Organisatie van diverse particuliere markten, inclusief rommelmarkten 01/01/2003 - 31/12/2004
74872Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen 01/01/2003 - 31/12/2004
74873Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid 01/01/2003 - 31/12/2004
74874Binnenhuisarchitecten 01/01/2003 - 31/12/2004
74875Bedrijvencentra 01/01/2003 - 31/12/2004
74876Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting-en premiezegels 01/01/2003 - 31/12/2004
74877Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/2003 - 31/12/2004
74878Impresariaten en theateragentschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
74879Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
75111Centrale overheid 01/01/2003 - 31/12/2004
75112Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/2003 - 31/12/2004
75113Provinciale overheid 01/01/2003 - 31/12/2004
75114Gemeentelijke overheid, exclusief O.C.M.W. 01/01/2003 - 31/12/2004
75115O.C.M.W's 01/01/2003 - 31/12/2004
75116Intercommunales van algemeen bestuur 01/01/2003 - 31/12/2004
75120Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere sociale aangelegenheden 01/01/2003 - 31/12/2004
75130Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden 01/01/2003 - 31/12/2004
75140Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen 01/01/2003 - 31/12/2004
75210Buitenlandse zaken 01/01/2003 - 31/12/2004
75220Defensie 01/01/2003 - 31/12/2004
75231Rechtbanken 01/01/2003 - 31/12/2004
75232Gevangenissen en andere strafinrichtingen 01/01/2003 - 31/12/2004
75233Overige activiteiten i.v.m. justitie 01/01/2003 - 31/12/2004
75241Veiligheidsdiensten 01/01/2003 - 31/12/2004
75244Federale Politie 01/01/2003 - 31/12/2004
75245Lokale Politie 01/01/2003 - 31/12/2004
75250Civiele bescherming en brandweer 01/01/2003 - 31/12/2004
75301Verplichte sociale verzekering, exclusief de ziekenfondsen 01/01/2003 - 31/12/2004
75302Ziekenfondsen en verzorgingskassen 01/01/2003 - 31/12/2004
75303Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/01/2003 - 31/12/2004
80101Basisonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
80102Provinciaal basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80103Gemeentelijk basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80104Vrij gesubsidieerd basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80105Internationaal basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80109Basis- en kleuteronderwijs waaraan de codes 80.101 tot en met 80.105 niet kunnen worden toegekend. 01/01/2003 - 31/12/2004
80211Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
80212Provinciaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80213Gemeentelijk algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80214Vrij gesubsidieerd algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80215Internationaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80216Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2003 - 31/12/2004
80219Algemeen voortgezet onderwijs waaraan de codes 80.211 tot en met 80.216 niet kunnen worden toegekend. 01/01/2003 - 31/12/2004
80221Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
80222Provinciaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80223Gemeentelijk voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80224Vrij gesubsidieerd voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80225Internationaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80226Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2003 - 31/12/2004
80301Hoger onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
80302Provinciaal hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80303Gemeentelijk hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80304Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80305Internationaal hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80306Hoger onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2003 - 31/12/2004
80309Hoger onderwijs waaraan de codes 80.301 tot en met 80.306 niet kunnen worden toegekend 01/01/2003 - 31/12/2004
80411Autorijscholen 01/01/2003 - 31/12/2004
80412Vlieg- en vaaronderricht 01/01/2003 - 31/12/2004
80421Volwassenenvorming 01/01/2003 - 31/12/2004
80422Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld 01/01/2003 - 31/12/2004
80423Schriftelijk onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2004
80424Overige vormen van onderwijs, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
85110Ziekenhuizen 01/01/2003 - 31/12/2004
85120Medische praktijken 01/01/2003 - 31/12/2004
85130Tandartspraktijken 01/01/2003 - 31/12/2004
85141Medische laboratoria 01/01/2003 - 31/12/2004
85142Ziekenvervoer 01/01/2003 - 31/12/2004
85143Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten 01/01/2003 - 31/12/2004
85144Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 01/01/2003 - 31/12/2004
85145Bloedbanken, organenbanken en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
85146Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
85200Veterinaire diensten 01/01/2003 - 31/12/2004
85311Instituten voor gehandicapte minderjarigen 01/01/2003 - 31/12/2004
85312Weeshuizen 01/01/2003 - 31/12/2004
85313Instituten voor probleemkinderen 01/01/2003 - 31/12/2004
85314Instituten voor gehandicapte volwassenen 01/01/2003 - 31/12/2004
85315Rust- en verzorgingstehuizen 01/01/2003 - 31/12/2004
85316Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
85321Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen 01/01/2003 - 31/12/2004
85322Beschuttende werkplaatsen 01/01/2003 - 31/12/2004
85323Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
90010Afvalwaterinzameling en -behandeling 01/01/2003 - 31/12/2004
90021Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw- en sloopafval 01/01/2003 - 31/12/2004
90022Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/2003 - 31/12/2004
90031Straatreiniging en sneeuwruimen 01/01/2003 - 31/12/2004
90032Sanering en dergelijke activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
91110Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/2003 - 31/12/2004
91120Beroepsorganisaties 01/01/2003 - 31/12/2004
91200Vakverenigingen 01/01/2003 - 31/12/2004
91310Religieuze of filosofische organisaties 01/01/2003 - 31/12/2004
91320Politieke organisaties 01/01/2003 - 31/12/2004
91330Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
92111Productie van bioscoopfilms 01/01/2003 - 31/12/2004
92112Productie van televisiefilms 01/01/2003 - 31/12/2004
92113Productie van overige films 01/01/2003 - 31/12/2004
92114Diensten verwant aan de filmproductie 01/01/2003 - 31/12/2004
92120Distributie van films 01/01/2003 - 31/12/2004
92130Vertoning van bioscoopfilms 01/01/2003 - 31/12/2004
92201Productie en uitzending van radioprogramma's 01/01/2003 - 31/12/2004
92202Productie van televisieprogramma's 01/01/2003 - 31/12/2004
92203Uitzending van televisieprogramma's 01/01/2003 - 31/12/2004
92311Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten 01/01/2003 - 31/12/2004
92312Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles 01/01/2003 - 31/12/2004
92313Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst 01/01/2003 - 31/12/2004
92321Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
92322Beheer en exploitatie van culturele centra 01/01/2003 - 31/12/2004
92331Kermisattracties 01/01/2003 - 31/12/2004
92332Pretparken 01/01/2003 - 31/12/2004
92340Overig amusement, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
92400Persagentschappen 01/01/2003 - 31/12/2004
92510Bibliotheken en openbare archieven 01/01/2003 - 31/12/2004
92520Musea en monumentenzorg 01/01/2003 - 31/12/2004
92530Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 01/01/2003 - 31/12/2004
92611Beheer en exploitatie van sportcentra 01/01/2003 - 31/12/2004
92612Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen 01/01/2003 - 31/12/2004
92613Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties 01/01/2003 - 31/12/2004
92621Activiteiten van sportclubs en -bonden 01/01/2003 - 31/12/2004
92622Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders 01/01/2003 - 31/12/2004
92623Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening 01/01/2003 - 31/12/2004
92710Loterijen en kansspelen 01/01/2003 - 31/12/2004
92721Exploitatie van snooker- en biljartzalen 01/01/2003 - 31/12/2004
92722Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
92723Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, pony's en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
92724Overige activiteiten i.v.m. recreatie 01/01/2003 - 31/12/2004
93011Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
93012Wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren 01/01/2003 - 31/12/2004
93013Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding 01/01/2003 - 31/12/2004
93021Kapsalons 01/01/2003 - 31/12/2004
93022Schoonheidszorg 01/01/2003 - 31/12/2004
93031Begrafenisondernemingen 01/01/2003 - 31/12/2004
93032Beheer van kerkhoven en crematoria 01/01/2003 - 31/12/2004
93040Overige lichaamsverzorging 01/01/2003 - 31/12/2004
93051Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
93052Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2004
93053Overige diensten aan personen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2004
95000Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2003 - 31/12/2004
96000Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2003 - 31/12/2004
97000Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2003 - 31/12/2004
98903Arbeiders die andere sociale prestaties genieten 01/01/2003 - 31/12/2004
98904B.T.K., D.A.C., PRIME en stagiairs in sommige overheidsbedrijven die aan een saneringsplan onderworpen zijn 01/01/2003 - 31/12/2004
98905Onvoldoend omschreven activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2004
99000Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/2003 - 31/12/2004