Variabele: Opgesplitste vermindering

Een verbetering voorstellen

Naam

Opgesplitste vermindering

Afkorting

Divideddeduction

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

Het gaat om een technisch veld. Het is een indicator die aangeeft of het het originele bedrag van vermindering betreft, of het bedrag van vermindering na opsplitsing volgens de bedragen van de verloning in de corresponderende tewerkstellingslijnen in statbase.

De verminderingen 0001 (persoonlijke bijdragevermindering lage lonen) en 0600 (persoonlijke bijdragevermindering voor herstructurering) worden aangegeven op niveau van de werknemerslijn (= job), terwijl in statbase de gegevens op het niveau van de tewerkstellingslijn opgenomen zijn. De verminderingen worden dan proportioneel verdeeld per tewerkstellingslijn. Voor deze vermindering is de waarde in het veld divideddeductionamount =1

Bron

DWH_ONSSAPL_StatbaseF

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/