Variabele: VTE incl. gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

VTE incl. gelijkgestelde dagen

Afkorting

Activte

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Voltijdsequivalent (VTE) incl. gelijkgestelde dagen

Het voltijdsequivalent geeft een aanduiding van de bezettingsgraad van een arbeidsplaats gedurende het kwartaal. Het voltijdsequivalent kan berekend worden hetzij exclusief gelijkgestelde dagen (zie elders), hetzij inclusief de gelijkgestelde dagen. Het voltijds equivalent inclusief gelijkgestelde dagen wordt ondermeer gebruikt in het kader van de sociale maribel.

Het voltijdsequivalent incl. gelijkgestelde dagen vergelijkt de normale prestaties van een werknemer tijdens een kwartaal met die van de maatman. DE maatman wordt geteld als één voltijdsequivalent.

Prestaties van minder dan één voltijdsequivalent kunnen hun oorsprong vinden in:

  • een kortere periode van tewerkstelling (geen volledige trimester tewerkgesteld)
  • deeltijdse arbeidsprestaties (wekelijkse arbeidsduur lager dan die van de maatman)

Formule: VTE incl. gelijkgestelde dagen = (ARD INCL*BU*REG)/(BD*UM*TRIM)

Waarbij:

- ARD INCL gelijk is aan het aantal arbeidsdagen inclusief de gelijkgestelde dagen (aantal dagen waarvoor prestatiecode gelijk is aan 100 t.e.m. 199 (met uitzondering van de codes 102 en 115) of de codes 210, 221, 222, 231, 232, 241, 245, 248, 255, 257, 262, 270, 272 of 280) die zijn aangeworven in die periode

- TRIM gelijk is aan het normaal aantal arbeidsdagen in het kwartaal (bij de RSZPPO wordt steeds uitgegaan van een 5-dagenweek, zodat TRIM gelijk is aan 65)

- BU gelijk is aan het aantal bezoldigde uren voor de betrokken periode (aantal uren waarvoor de prestatiecode gelijk is aan 100 t.e.m. 199 met uitzondering van e codes 102 en 115)

- REG staat voor het wekelijks arbeidsregime (bij RSZPPO steeds 5)

- BD gelijk is aan het aantal bezoldigde dagen voor de gegeven periode (aantal dagen waarvoor prestatiecode gelijk is aan 100 t.e.m. 199 met uitzondering van de codes 102 en 115)

UM het normaal aantal arbeidsuren per week voor de maatman geeft (maatman PPO)

Voor een vergelijking met het voltijdsequivalent incl. gelijkgestelde dagen RSZ moet er rekening mee gehouden dat de RSZ niet voor alle voltijdse werknemers over het aantal bezoldigde uren beschikt (zie voltijdsequivalent incl. gelijkgestelde dagen RSZ).

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/