Variabele: Bedrag bijzondere bijdrage

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag bijzondere bijdrage

Afkorting

Cotspe

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Bedrag aan bijzondere bijdrage - cumul van de variabelen cotach, cotcht, cotffe, cotfor, cotfse, cotm_s, cotons, cotveh

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele groepeert de bijdragen die afhankelijk zijn van niet-veralgemeenbare voorwaarden. De bijdrage kinderopvang (cotacc) en bijdrage educatief verlof (cotedu) zitten hier niet in vervat vermits zij van toepassing zijn op de algemene groep van werkgevers (de bijdragevoet kan eenvoudig geïntegreerd worden bij de rest - geen uitzonderingen).

Internationale compatibiliteit

/