Variabele: Bijdrage Fonds voor Bestaanszekerheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage Fonds voor Bestaanszekerheid

Afkorting

Cotfse

Thema

Bijdragen, Werkgever

Definitie/omschrijving

Bedrag van de bijdrage voor het Fonds voor Bestaanszekerheid

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2008

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

In bepaalde activiteitssectoren kennen fondsen voor bestaanszekerheid vergoedingen, premies of aanvullende sociale voordelen toe aan de werknemers. Deze fondsen zijn opgericht binnen de paritaire comités en worden gefinancierd door bijdragen ten laste van de werkgevers die tot hun bevoegdheid behoren. Heel wat sectoren hebben de RSZ belast met de inning van de bijdragen die voor de fondsen voor bestaanszekerheid bestemd zijn.

Vervangen door Contributioncode 820 en 826 voor het Fonds voor Bestaanszekerheid arbeiders en door 830, 831, 832 en 836 voor het Fonds voor Bestaanszekerheid bedienden. De bijdragecodes voor de sectorale pensioenfondsen ondergebracht bij het Fonds voor Bestaanszekerheid zijn 825 en 827 voor arbeiders en 835 en 837 voor bedienden.

Internationale compatibiliteit

/