Variabele: Bijdragecode

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdragecode

Afkorting

Contributioncode

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

De code van de bijdrage

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseCM

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat hier om de bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
241Jaarlijkse bijdrage voor dekking van saldo en verschuldigde bijdragen conform aanvullend pensioenplan Prolocus 01/10/2022 - ∞
242Jaarlijkse bijdrage voor dekking van kosten van aanvullende pensioenplan Prolocus 01/10/2022 - ∞
801Bijzondere bijdrage verschuldigd op Coronapremie 01/07/2021 - ∞
802Bijdrage in het kader van sociale toelage II voor de lokale politie 01/01/2022 - ∞
805Responsabiliseringsbijdrage IGU - Inkomensgarantie-uitkering 01/04/2020 - ∞
806Solidariteitsbijdrage op de vergoedingen voor zeegewenningsreizen. 01/10/2018 - ∞
817Egalisatiebijdrage verschuldigd voor statutaire werknemers. 01/01/2017 - ∞
861Bijdrage verschuldigd op de winstparticipaties. 01/01/2017 - ∞
862Solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig. 01/01/2017 - ∞
864Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen; rechtstreekse stortingen aan ex-werknemers. 01/01/2017 - ∞
865Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen; stortingen in het kader van een ondernemingsplan. 01/01/2017 - ∞
866Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen; stortingen in het kader van een sectorplan. 01/01/2017 - ∞
867Bijzondere aanvullende bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen die een vastgesteld bedrag overschrijden. 01/10/2017 - ∞
870Bijdrage verschuldigd op het dubbel vakantiegeld van de bedienden, op het vakantiegeld of de Copernicuspremie van de contractuelen in de federale overheidssector en op de herstructureringspremie van de contractuele militairen. 01/01/2017 - ∞
871Bijdrage verschuldigd op het (dubbel) vakantiegeld van de mandatarissen, het contractueel politiepersoneel en de stagiairs met het oog op een van vaste benoeming - vakantieregeling privésector. 01/01/2017 - ∞
875Bijdrage verschuldigd op het vakantiegeld toegekend door een provinciaal of lokaal bestuur aan contractuelen met de vakantieregeling van de openbare sector en aan vastbenoemden waarvan het pensioen niet ten laste is van de Staatskas en niet afhangt van de Pool der Parastatalen 01/01/2022 - ∞