Variabele: Code gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Code gelijkgestelde dagen

Afkorting

Codasm

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code van het meest voorkomende type van gelijkgestelde dagen in het kwartaal

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Onbestaande of oude codes 01/04/1997 - 31/12/2002 Anomalie
1Ongevallen en ziekten (eerste 12 maanden) die geen arbeidsongeval of beroepsziekte zijn. 01/01/1997 - 31/12/2002
2Arbeidsongevallen (tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid) 01/01/1997 - 31/12/2002
3Beroepsziekten (tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid) 01/01/1997 - 31/12/2002
4Arbeidsongevallen (tijdelijke gedeeltelijke < 12 m. arbeidsongeschiktheid) 01/01/1997 - 31/12/2002
5Beroepsziekten (tijdelijke gedeeltelijke < 12m. arbeidsongeschiktheid 01/01/1997 - 31/12/2002
6Rustdagen voor het moederschap (7 weken vóór en 8 weken ná de bevalling) 01/01/1997 - 31/12/2002
7Arbeidsonderbreking van zwangere of zogende arbeidster (in laatste geval <5m.) 01/01/1997 - 31/12/2002
8Profylactisch verlof 01/01/1997 - 31/12/2002
9Onbestaande of oude codes 01/07/2001 - 31/12/2002 Anomalie
10Ongeval (geen arbeidsongeval) of ziekte (geen beroepsziekte) betaald door werkgever i.v.m. 2e week gewaarborgd werkloon 01/01/1997 - 31/12/2002
11Onbestaande of oude codes 01/04/1999 - 31/12/2002 Anomalie
12Onbestaande of oude codes 01/01/2000 - 31/03/2000 Anomalie
13Onbestaande of oude codes 01/04/2001 - 31/12/2002 Anomalie
14Onbestaande of oude codes 01/07/2001 - 30/09/2001 Anomalie
15Onbestaande of oude codes 01/07/2002 - 30/09/2002 Anomalie
16Omzetting moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder 01/01/1997 - 31/12/2002
17Ouderschapsverlof ingevolge KB van 29 oktober 1997 (BS van 7. 11. 1997) 01/10/1998 - 31/12/2002
18Ouderschapsverlof ingevolge van CAO nr. 64 van 29 april 1997 (BS van 7. 11. 1997) 01/01/1998 - 31/12/2002
20Onbezoldigde dagen inhaalrust in het raam van maatregelen tot vermindering van de arbeidstijd met verhoogde uurloon 01/07/1998 - 30/06/2001
21Gedeeltelijke werkloosheid wegens economische oorzaken 01/01/1997 - 31/12/2002
22Staking met akkoord van één van de syndicaten 01/01/1997 - 31/12/2002
23Staking door erkende werkloze 01/01/1997 - 31/12/2002
24Lock-out 01/01/1997 - 31/12/2002
25De dagen van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de dioxinecrisis (van 27 mei tot 31 december 1999 01/04/1999 - 31/12/2002
26De door de RVA betaalde jeugdvakantiedagen waarop de jonge werknemers recht hebben, op voorwaarde dat zij in de loop van het vakantiedienstjaar gedurende tenminste één maand arbeid hebben verricht als loontrekkende 01/01/1999 - 31/12/2002
27Onbestaande of oude codes 01/04/2000 - 30/06/2000 Anomalie
28Onbestaande of oude codes 01/10/1997 - 30/09/2002 Anomalie
31Oproeping onder de wapens 01/01/1997 - 31/03/1999
32Werderoproeping onder de wapens 01/01/1997 - 31/12/2002
33Dienst bij burgerlijke bescherming of voor gewetensbezwaarden 01/10/2000 - 30/06/2001
34Vervullen van burgerplichten (vb. voogd, familieraad, getuige, ...) 01/01/1997 - 31/12/2002
35Openbaar mandaat 01/01/1997 - 31/12/2002
36Functie in arbeidsrechten of commissies en rechtscolleges i.v.m. sociale wetgeving 01/01/1997 - 31/12/2002
37Syndicale afvaardiging 01/01/1997 - 31/12/2002
38Onbezoldigde en toegestane afwezigheid wegens dwingende redenen (max. d./jaar) 01/01/1997 - 31/12/2002
41Onbestaande of oude codes 01/10/2002 - 31/12/2002 Anomalie
44Onbestaande of oude codes 01/10/1997 - 30/06/1998 Anomalie
51Cursussen of studievergaderingen gewijd aan sociale promotie 01/01/1997 - 31/12/2002
52De dagen vaderschaps- of adoptieverlof (te gebruiken voor de zeven dagen die volgen op de drie door de werkgever betaalde dagen) 01/07/2002 - 31/12/2002
53Volledige onderbreking van de loopbaan (wordt niet uitgedrukt in dagen) 01/01/1997 - 31/12/2002
54Gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan (wordt niet uitgedrukt in dagen) 01/10/1997 - 31/12/2002
55Palliatieve verzorging of bijstand of verzorging bij zware ziekte van familielid (wordt niet uitgedrukt in dagen) 01/10/1997 - 31/12/2002
59Onbestaande of oude codes 01/01/1998 - 31/03/1998 Anomalie
60Arbeidsongeval 01/04/1997 - 31/12/2002
62Onbestaande of oude codes 01/01/2000 - 31/12/2001 Anomalie
70Tijdelijke werkloosheid voor andere dan de codes 71 en 72 01/04/1997 - 31/12/2002
71Onbestaande of oude codes 01/07/2001 - 31/12/2002 Anomalie
73Onbestaande of oude codes 01/07/2000 - 31/12/2002 Anomalie
81Arbeidsonderbreking wegens slecht weer 01/01/1997 - 31/12/2002
82Rustdagen toegekend met oog op arbeidsduurvermindering in het bouwbedrijf 01/01/1997 - 31/12/2002
83Onbestaande of oude codes 01/01/2000 - 30/06/2001 Anomalie
85Onbestaande of oude codes 01/10/2000 - 31/12/2000 Anomalie
86Onbestaande of oude codes 01/01/2002 - 31/03/2002 Anomalie
99Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/2002 Anomalie