Variabele: Dubbel vakantiegeld

Een verbetering voorstellen

Naam

Dubbel vakantiegeld

Afkorting

Pecvac

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het bedrag van het wettelijk dubbel vakantiegeld betaald door de werkgever.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dit bedrag is door de RSZ enkel gekend voor de bedienden in de privé-sector. Het bedrag dubbel vakantiegeld van bedienden heeft enkel betrekking op het bedrag waarop de inhouding op het dubbel vakantiegeld van toepassing is. Dit is niet het volledige bedrag dubbel vakantiegeld (maar wel bijna).
  • Deze variabele is niet meer van toepassing vanaf 2003. Er zijn geen gegevens meer beschikbaar op individueel niveau. De werkgever geeft het totaal voor alle bedienden in één bedrag en stort de inhouding van 13,07% door.
  • Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.

Internationale compatibiliteit

/