Variabele: Extra horeca

Een verbetering voorstellen

Naam

Extra horeca

Afkorting

ExtraHoreca

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die aanduidt of het gaat om een werknemer aangeworven als extra of SuperExtra in de horeca.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Gelegenheidswerknemers in de horeca met een beperkte onderwerping worden aangegeven onder een apart werknemerskengetal. Gelegenheidswerknemers die geen piekdagwerknemers zijn, zijn aan alle regelingen van de sociale zekerheid onderworpen en in de aangifte niet te onderscheiden van de andere werknemers omdat ze aangegeven blijven onder het algemene werkgeverskengetal van de uitzendsector. Met deze variabele kunnen deze werknemers toch onderscheiden worden.

Regeling vanaf 2013/4: Gelegenheidswerknemers in de horeca waarvoor een voordelig forfait gehanteerd wordt voor de berekening van de bijdragen, worden aangegeven onder een aparte werknemerscategorie 317, terwijl gelegenheidswerknemers die meer dan 50 dagen als dusdanig tewerkgesteld zijn aangegeven worden zoals de niet-gelegenheidswerknemers onder werknemerscategorie 017.

Om deze werknemers toch te kunnen onderscheiden van de 'gewone' werknemers in de horeca, werd een zone 'gelegenheidswerknemer horeca' gecreëerd binnen een nieuw functioneel blok 'informatie tewerkstelling' dat verbonden is met één tewerkstellingslijn. De aanduiding 'E' binnen dit veld maakt het mogelijk binnen de DMFA deze werknemers toch te kunnen herkennen. Dit gegeven moet dus alleen ingevuld worden voor de gelegenheidswerknemers in de horeca vanaf de 51ste dag.

Interimkantoren die gelegenheidsarbeiders tewerkstellen bij een gebruiker uit de horecasector moeten altijd 'E' aangeven.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
EExtra in de horeca: gelegenheidswerknemers in de horeca met een arbeidsovereenkomst met maximum 2 opeenvolgende dagen waarvoor een voordelig forfait gehanteerd wordt voor de berekening van de bijdragen. Dit gegeven moet alleen ingevuld worden voor de gelegenheidswerknemers in de horeca vanaf de 51ste dag. Interimkantoren hanteren deze code om een onderscheid te maken tussen gelegenheidswerkers tewerkgesteld in de land- en tuinbouw en deze in de horeca. 01/01/2017 - ∞
SESuperextra in de horeca: de werknemers aangegeven in het stelsel van de gelegenheidswerknemers. 01/01/2017 - ∞