Variabele: FEEN nummer

Een verbetering voorstellen

Naam

FEEN nummer

Afkorting

FEE_REG_NUM

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele bevat het FEEN nummer van de werkgever.

Een FEEN nummer wordt enkel toegekend aan werkgevers die niet in België gevestigd zijn. Het gaat over situaties waarbij een inwoner van België geheel of gedeeltelijk werkt voor een buitenlandse werkgever en deze werkgever de werknemer wilt detacheren. Bij dergelijke dossiers is de RSZ ook betrokken en wordt het dossier opgenomen in WABRO. De buitenlandse werkgever beschikt niet over een KBO- of RSZ-nummer. Om deze reden wordt het zogenaamde 'FEEN nummer' toegekend aan de buitenlandse werkgever.

Bron

DWH_ONSS_WABRO_ADABAS

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2007 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/