Variabele: Hoofdprestatie per instelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoofdprestatie per instelling

Afkorting

Pp_rrn_inst

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die aangeeft of de arbeidsprestatie al dan niet de hoofdprestatie is per instelling (RSZ of onder het stelsel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten).

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor de personen die verschillende arbeidsprestaties leveren die aangegeven worden bij de RSZ, wordt de belangrijkste prestatie per instelling bepaald volgens volgende criteria, in volgorde van belang:

  • Actief op het einde van het kwartaal (Ja/neen)
  • Verbonden met het hoogste brutoloon (normaal +forfaitair loon)
  • Het belangrijkste type prestatie (volgorde van belang: voltijds, deeltijds, bij tussenpozen/seizoenarbeid, onbekend)
  • Verbonden met het grootste aantal arbeidsdagen (arbeidsuren in geval van deeltijdarbeid)
  • Verbonden met het grootste aantal gelijkgestelde dagen
  • Eerste in de lijst

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
YJa 01/01/2017 - ∞
NNee 01/01/2017 - ∞