Variabele: Hoofdprestatie per werkgever

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoofdprestatie per werkgever

Afkorting

Pp_rrnmc

Thema

Arbeidsprestatie, Werkgever, COVID-19

Definitie/omschrijving

Code die aangeeft of de arbeidsprestatie al dan niet de hoofdprestatie is bij een gegeven werkgever.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor de personen die verschillende arbeidsprestaties leveren bij eenzelfde werkgever (tot en met 2002 op het niveau van het kengetal van de werkgever) die bijdrageplichtig is bij de RSZ, wordt de belangrijkste prestatie berekend, volgens volgende criteria (in volgorde van belang):

  • Actief op het einde van het kwartaal (Ja/neen)
  • Verbonden met het hoogste brutoloon (normaal +forfaitair loon)
  • Het belangrijkste type prestatie (volgorde van belang: voltijds, deeltijds, bij tussenpozen/seizoenarbeid, onbekend)
  • Verbonden met het grootste aantal arbeidsdagen (arbeidsuren in geval van deeltijdarbeid)
  • Verbonden met het grootste aantal gelijkgestelde dagen
  • Eerste in de lijst

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
YJa 01/01/2022 - 31/12/2023
NNee 01/01/2022 - 31/12/2023