Variabele: Indicatorveld arbeidsprestatie

Een verbetering voorstellen

Naam

Indicatorveld arbeidsprestatie

Afkorting

R_exclus

Thema

Arbeidsprestatie, COVID-19

Definitie/omschrijving

Code die aanduidt of een record moet worden meegeteld of niet (afhankelijk van de waarnemingssfeer).

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

In het Datawarehouse worden alle records uit de LATG/DMFA overgenomen, ook deze die betrekking hebben op aangiften voor personen waarvoor een bijdrage moet worden betaald zonder dat er sprake is van reële tewerkstelling.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
PGeen enkele prestatie (dit is geen enkele bezoldigde, vakantie of gelijkgestelde dag aanwezig. Betreft ofwel aangiften van premies (bijvoorbeeld 13de maand) voor werknemers die reeds uit dienst zijn gegaan in een voorgaand kwartaal, ofwel om "geschrapte" records (wanneer foutieve combinatie stamnummer, kengetal, INSZ is aangegeven, wordt het record niet fysisch geschrapt maar worden alle velden op "0" gezet). 01/01/2022 - 31/12/2023
CAfbakening waarnemingssfeer: berekend op basis van het werkgeverskengetal of de werknemerscode. Het betreft hier:- studenten tijdens de vakantiejob waarvoor enkel de solidariteitsbijdrage van toepassing is- bruggepensioneerden waarvoor een bijdrage moet betaald worden ontslagen statutaire werknemers premies betaald door derden (bv. Fondsen voor bestaanszekerheid)- vergoedingen betaald in het kader van een arbeidsongeval/beroepsziekte met een blijvende arbeidsongeschiktheid, uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij of het FAO/FBZ.- prestaties verricht in het buitenland voor werknemers die tegelijkertijd in loondienst zijn op het Belgisch grondgebied en in het buitenland en die voor al hun prestaties onder het Belgische socialezekerheidssysteem vallen. 01/01/2022 - 31/12/2023
O"Normale" tewerkstelling. De tewerkstelling is beëindigd voor het einde van het kwartaal. 01/01/2022 - 31/12/2023
I"Normale" tewerkstelling. De tewerkstelling is NIET beëindigd voor het einde van het kwartaal. 01/01/2022 - 31/12/2023