Variabele: Indicatorveld bijschatting

Een verbetering voorstellen

Naam

Indicatorveld bijschatting

Afkorting

T_dnrb

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

T_dnrb is een aanduiding of het record 'origineel' is of 'bijgeschat'

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • We gebruiken deze variabele bij de afbakening van de jobs. Codes 1 (origineel record) en code 0 (bijschatting) aanvaarden we; code 9 (bijschatting op bijschatting) wordt niet weerhouden.
  • Bij de afsluiting van het kwartaal wordt statbase aangemaakt op basis van de ontlading van de DMFA. Alle op dat ogenblik aanwezige records krijgen een waarde T_Dnrb = '1'. Een procedure wordt dan opgestart om na te gaan of er ontbrekende aangiften zijn (meer specifiek indien bij een werkgever 7 of meer werknemers niet meer werden aangegeven die op het einde van het voorgaande kwartaal nog in dienst waren, wordt nagegaan of voor die werkgever nog een aangifte moet worden verwacht). Voor de werkgevers die als geheel of gedeeltelijk ontbrekend zijn aangeduid, wordt bepaald hoeveel werknemers (X) er moeten worden bijgeschat. Het bijschatten gebeurt dan door uit de lijst van de op het einde van het vorige kwartaal aanwezige werknemers (Y) er X op een toevallige manier uit te pikken en die records (uit het voorgaande kwartaal) te kopiëren. Deze krijgen dan T_Dnrb = '0'.
  • Indien echter het aantal bij te schatten werknemers X groter is dan het aantal van het vorige kwartaal Y, dan worden een aantal (X-Y) records 2-maal (3-maal,...) bijgeschat. Deze (X-Y) records krijgen dan T_DNRB = '9'.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Bijschatting 01/01/2017 - ∞
1Origineel record 01/01/2017 - ∞
9Bijschatting op bijschatting 01/01/2017 - ∞ Deze records worden niet weerhouden