Variabele: NACE-code

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code

Afkorting

codnac

Thema

Bedrijfssector, Werkgever, COVID-19

Definitie/omschrijving

Voornaamste activiteitssector van de werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur (5 cijfers).

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat om de activiteitssector waaronder de werkgever ressorteert in de gecentraliseerde statistiek van de RSZ. Het gaat hier om Nace Rev. 2.

Internationale compatibiliteit

De activiteitennomenclatuur NACE Rev.1 werd opgesteld in een geharmoniseerd Europees kader dat vastgelegd werd in een EG-Verordening van de Raad. Deze Europese nomenclatuur staat nationale aanpassingen toe die verkregen werden door het uitsplitsen van de meest gedetailleerde Europese rubrieken. De NACE-BEL is de Belgische versie van de NACE Rev.1 (140 klassen van de ongeveer 500 klassen van de NACE Rev.1 werden verder onderverdeeld in de NACE-BEL).

In 2008 werd de Nace-Bel-nomenclatuur grondig gewijzigd.

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1.11Teelt van granen (m.u.v rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 01/01/2022 - 31/12/2023
1.12Teelt van rijst 01/01/2022 - 31/12/2023
1.13Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.14Teelt van suikerriet 01/01/2022 - 31/12/2023
1.15Teelt van tabak 01/01/2022 - 31/12/2023
1.16Teelt van vezelgewassen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.191Teelt van bloemen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.199Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
1.21Teelt van druiven 01/01/2022 - 31/12/2023
1.22Teelt van tropisch en subtropisch fruit 01/01/2022 - 31/12/2023
1.23Teelt van citrusvruchten 01/01/2022 - 31/12/2023
1.24Teelt van pit- en steenvruchten 01/01/2022 - 31/12/2023
1.25Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 01/01/2022 - 31/12/2023
1.26Teelt van oliehoudende vruchten 01/01/2022 - 31/12/2023
1.27Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken 01/01/2022 - 31/12/2023
1.28Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.29Teelt van andere meerjarige gewassen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.301Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.309Overige plantenvermeerdering 01/01/2022 - 31/12/2023
1.41Fokken van melkvee 01/01/2022 - 31/12/2023
1.42Fokken van andere runderen en buffels 01/01/2022 - 31/12/2023
1.43Fokken van paarden en andere paardachtigen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.44Fokken van kamelen en andere kameelachtigen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.45Fokken van schapen en geiten 01/01/2022 - 31/12/2023
1.461Fokvarkenshouderijen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.462Varkensvetmesterijen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.471Kippenkwekerijen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.472Productie van eieren van pluimvee 01/01/2022 - 31/12/2023
1.479Overige pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.49Fokken van andere dieren 01/01/2022 - 31/12/2023
1.5Gemengd bedrijf 01/01/2022 - 31/12/2023
1.61Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 01/01/2022 - 31/12/2023
1.62Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 01/01/2022 - 31/12/2023
1.63Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 01/01/2022 - 31/12/2023
1.64Zaadbewerking met het oog op vermeerdering 01/01/2022 - 31/12/2023
1.7Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
2.1Bosbouw 01/01/2022 - 31/12/2023
2.2Exploitatie van bossen 01/01/2022 - 31/12/2023
2.3Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout 01/01/2022 - 31/12/2023
2.4Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 01/01/2022 - 31/12/2023
3.11Zeevisserij 01/01/2022 - 31/12/2023
3.12Binnenvisserij 01/01/2022 - 31/12/2023
3.21Mariene aquacultuur 01/01/2022 - 31/12/2023
3.22Aquacultuur in zoet water 01/01/2022 - 31/12/2023
5.1Winning van steenkool 01/01/2022 - 31/12/2023
5.2Winning van bruinkool 01/01/2022 - 31/12/2023
6.1Winning van aardolie 01/01/2022 - 31/12/2023
6.2Winning van aardgas 01/01/2022 - 31/12/2023
7.1Winning van ijzererts 01/01/2022 - 31/12/2023
7.21Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/2022 - 31/12/2023
7.29Winning van andere non-ferrometaalertsen 01/01/2022 - 31/12/2023
8.111Winning van bouw- en siersteen 01/01/2022 - 31/12/2023
8.112Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 01/01/2022 - 31/12/2023
8.121Winning van grind 01/01/2022 - 31/12/2023
8.122Winning van zand 01/01/2022 - 31/12/2023
8.123Winning van klei en kaolien 01/01/2022 - 31/12/2023
8.91Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/2022 - 31/12/2023
8.92Winning van turf 01/01/2022 - 31/12/2023
8.93Zoutwinning 01/01/2022 - 31/12/2023
8.99Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
9.1Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2022 - 31/12/2023
9.9Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen 01/01/2022 - 31/12/2023
10.11Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 01/01/2022 - 31/12/2023
10.12Verwerking en conservering van gevogelte 01/01/2022 - 31/12/2023
10.13Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte 01/01/2022 - 31/12/2023
10.2Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 01/01/2022 - 31/12/2023
10.311Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2022 - 31/12/2023
10.312Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2022 - 31/12/2023
10.32Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/2022 - 31/12/2023
10.391Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten 01/01/2022 - 31/12/2023
10.392Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit 01/01/2022 - 31/12/2023
10.393Productie van diepgevroren groenten en fruit 01/01/2022 - 31/12/2023
10.41Vervaardiging van oliën en vetten 01/01/2022 - 31/12/2023
10.42Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/2022 - 31/12/2023
10.51Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/2022 - 31/12/2023
10.52Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/2022 - 31/12/2023
10.61Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/2022 - 31/12/2023
10.62Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/2022 - 31/12/2023
10.711Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/01/2022 - 31/12/2023
10.712Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/01/2022 - 31/12/2023
10.72Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/2022 - 31/12/2023
10.73Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 01/01/2022 - 31/12/2023
10.81Vervaardiging van suiker 01/01/2022 - 31/12/2023
10.82Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/2022 - 31/12/2023
10.83Verwerking van thee en koffie 01/01/2022 - 31/12/2023
10.84Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 01/01/2022 - 31/12/2023
10.85Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 01/01/2022 - 31/12/2023
10.86Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/2022 - 31/12/2023
10.89Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
10.91Vervaardiging van veevoeders 01/01/2022 - 31/12/2023
10.92Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/2022 - 31/12/2023
11.01Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen 01/01/2022 - 31/12/2023
11.02Vervaardiging van wijn uit druiven 01/01/2022 - 31/12/2023
11.03Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/2022 - 31/12/2023
11.04Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/2022 - 31/12/2023
11.05Vervaardiging van bier 01/01/2022 - 31/12/2023
11.06Vervaardiging van mout 01/01/2022 - 31/12/2023
11.07Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 01/01/2022 - 31/12/2023
12Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2022 - 31/12/2023
13.1Bewerken en spinnen van textielvezels 01/01/2022 - 31/12/2023
13.2Weven van textiel 01/01/2022 - 31/12/2023
13.3Textielveredeling 01/01/2022 - 31/12/2023
13.91Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/2022 - 31/12/2023
13.921Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/2022 - 31/12/2023
13.929Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding 01/01/2022 - 31/12/2023
13.93Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/2022 - 31/12/2023
13.94Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/2022 - 31/12/2023
13.95Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding 01/01/2022 - 31/12/2023
13.96Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 01/01/2022 - 31/12/2023
13.99Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
14.11Vervaardiging van kleding van leer 01/01/2022 - 31/12/2023
14.12Vervaardiging van werkkleding 01/01/2022 - 31/12/2023
14.13Vervaardiging van andere bovenkleding 01/01/2022 - 31/12/2023
14.14Vervaardiging van onderkleding 01/01/2022 - 31/12/2023
14.191Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/2022 - 31/12/2023
14.199Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
14.2Vervaardiging van artikelen van bont 01/01/2022 - 31/12/2023
14.31Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/2022 - 31/12/2023
14.39Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 01/01/2022 - 31/12/2023
15.11Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 01/01/2022 - 31/12/2023
15.12Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 01/01/2022 - 31/12/2023
15.2Vervaardiging van schoeisel 01/01/2022 - 31/12/2023
16.1Zagen en schaven van hout 01/01/2022 - 31/12/2023
16.21Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 01/01/2022 - 31/12/2023
16.22Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren 01/01/2022 - 31/12/2023
16.23Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 01/01/2022 - 31/12/2023
16.24Vervaardiging van houten emballage 01/01/2022 - 31/12/2023
16.291Vervaardiging van andere artikelen van hout 01/01/2022 - 31/12/2023
16.292Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 01/01/2022 - 31/12/2023
17.11Vervaardiging van papierpulp 01/01/2022 - 31/12/2023
17.12Vervaardiging van papier en karton 01/01/2022 - 31/12/2023
17.21Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/2022 - 31/12/2023
17.22Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2022 - 31/12/2023
17.22Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2022 - 31/12/2023
17.23Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/2022 - 31/12/2023
17.24Vervaardiging van behangpapier 01/01/2022 - 31/12/2023
17.29Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 01/01/2022 - 31/12/2023
18.11Krantendrukkerijen 01/01/2022 - 31/12/2023
18.12Overige drukkerijen 01/01/2022 - 31/12/2023
18.13Prepress- en premediadiensten 01/01/2022 - 31/12/2023
18.14Binderijen en aanverwante diensten 01/01/2022 - 31/12/2023
18.2Reproductie van opgenomen media 01/01/2022 - 31/12/2023
19.1Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/2022 - 31/12/2023
19.2Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2022 - 31/12/2023
20.11Vervaardiging van industriële gassen 01/01/2022 - 31/12/2023
20.12Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/2022 - 31/12/2023
20.13Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 01/01/2022 - 31/12/2023
20.14Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 01/01/2022 - 31/12/2023
20.15Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 01/01/2022 - 31/12/2023
20.16Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/2022 - 31/12/2023
20.17Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/2022 - 31/12/2023
20.2Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/2022 - 31/12/2023
20.3Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/2022 - 31/12/2023
20.411Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
20.412Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
20.42Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 01/01/2022 - 31/12/2023
20.51Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/2022 - 31/12/2023
20.52Vervaardiging van lijm 01/01/2022 - 31/12/2023
20.53Vervaardiging van etherische oliën 01/01/2022 - 31/12/2023
20.59Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
20.6Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/2022 - 31/12/2023
21.1Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/2022 - 31/12/2023
21.201Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
21.209Vervaardiging van overige farmaceutische producten 01/01/2022 - 31/12/2023
22.11Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing 01/01/2022 - 31/12/2023
22.19Vervaardiging van andere producten van rubber 01/01/2022 - 31/12/2023
22.21Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/2022 - 31/12/2023
22.22Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/2022 - 31/12/2023
22.23Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw 01/01/2022 - 31/12/2023
22.29Vervaardiging van andere producten van kunststof 01/01/2022 - 31/12/2023
23.11Vervaardiging van vlakglas 01/01/2022 - 31/12/2023
23.12Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/2022 - 31/12/2023
23.13Vervaardiging van holglas 01/01/2022 - 31/12/2023
23.14Vervaardiging van glasvezels 01/01/2022 - 31/12/2023
23.19Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 01/01/2022 - 31/12/2023
23.2Vervaardiging van vuurvaste producten 01/01/2022 - 31/12/2023
23.31Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/2022 - 31/12/2023
23.321Vervaardiging van bakstenen 01/01/2022 - 31/12/2023
23.322Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/2022 - 31/12/2023
23.41Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk 01/01/2022 - 31/12/2023
23.42Vervaardiging van sanitair aardewerk 01/01/2022 - 31/12/2023
23.43Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen 01/01/2022 - 31/12/2023
23.44Vervaardiging van ander technisch aardewerk 01/01/2022 - 31/12/2023
23.49Vervaardiging van andere keramische producten 01/01/2022 - 31/12/2023
23.51Vervaardiging van cement 01/01/2022 - 31/12/2023
23.52Vervaardiging van kalk en gips 01/01/2022 - 31/12/2023
23.61Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/2022 - 31/12/2023
23.62Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/2022 - 31/12/2023
23.63Vervaardiging van stortklare beton 01/01/2022 - 31/12/2023
23.64Vervaardiging van mortel 01/01/2022 - 31/12/2023
23.65Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/2022 - 31/12/2023
23.69Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 01/01/2022 - 31/12/2023
23.7Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 01/01/2022 - 31/12/2023
23.91Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
23.99Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
24.1Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/2022 - 31/12/2023
24.2Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 01/01/2022 - 31/12/2023
24.31Koudtrekken van staven 01/01/2022 - 31/12/2023
24.32Koudwalsen van bandstaal 01/01/2022 - 31/12/2023
24.33Koudvervormen en koudfelsen 01/01/2022 - 31/12/2023
24.34Koudtrekken van draad 01/01/2022 - 31/12/2023
24.41Productie van edelmetalen 01/01/2022 - 31/12/2023
24.42Productie van aluminium 01/01/2022 - 31/12/2023
24.43Productie van lood, zink en tin 01/01/2022 - 31/12/2023
24.44Productie van koper 01/01/2022 - 31/12/2023
24.45Productie van andere non-ferrometalen 01/01/2022 - 31/12/2023
24.46Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/2022 - 31/12/2023
24.51Gieten van ijzer 01/01/2022 - 31/12/2023
24.52Gieten van staal 01/01/2022 - 31/12/2023
24.53Gieten van lichte metalen 01/01/2022 - 31/12/2023
24.54Gieten van andere non-ferrometalen 01/01/2022 - 31/12/2023
25.11Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 01/01/2022 - 31/12/2023
25.12Vervaardiging van metalen deuren en vensters 01/01/2022 - 31/12/2023
25.21Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/2022 - 31/12/2023
25.29Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 01/01/2022 - 31/12/2023
25.3Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 01/01/2022 - 31/12/2023
25.4Vervaardiging van wapens en munitie 01/01/2022 - 31/12/2023
25.501Smeden van metaal 01/01/2022 - 31/12/2023
25.502Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 01/01/2022 - 31/12/2023
25.61Oppervlaktebehandeling van metalen 01/01/2022 - 31/12/2023
25.62Verspanend bewerken van metalen 01/01/2022 - 31/12/2023
25.71Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/2022 - 31/12/2023
25.72Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/2022 - 31/12/2023
25.731Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/2022 - 31/12/2023
25.739Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen 01/01/2022 - 31/12/2023
25.91Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/2022 - 31/12/2023
25.92Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/2022 - 31/12/2023
25.93Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 01/01/2022 - 31/12/2023
25.94Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/2022 - 31/12/2023
25.991Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal 01/01/2022 - 31/12/2023
25.999Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
26.11Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/2022 - 31/12/2023
26.12Vervaardiging van elektronische printplaten 01/01/2022 - 31/12/2023
26.2Vervaardiging van computers en randapparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
26.3Vervaardiging van communicatieapparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
26.4Vervaardiging van consumentenelektronica 01/01/2022 - 31/12/2023
26.51Vervaardiging van meet-, controle-, en navigatie-instrumenten en -apparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
26.52Vervaardiging van uurwerken 01/01/2022 - 31/12/2023
26.6Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
26.7Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
26.8Vervaardiging van magnetische en optische media 01/01/2022 - 31/12/2023
27.11Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/2022 - 31/12/2023
27.12Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/2022 - 31/12/2023
27.2Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 01/01/2022 - 31/12/2023
27.31Vervaardiging van kabels van optische vezels 01/01/2022 - 31/12/2023
27.32Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 01/01/2022 - 31/12/2023
27.33Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 01/01/2022 - 31/12/2023
27.401Vervaardiging van lampen 01/01/2022 - 31/12/2023
27.402Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/2022 - 31/12/2023
27.51Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/2022 - 31/12/2023
27.52Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/2022 - 31/12/2023
27.9Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
28.11Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/2022 - 31/12/2023
28.12Vervaardiging van hydraulische apparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
28.13Vervaardiging van andere pompen en compressoren 01/01/2022 - 31/12/2023
28.14Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen 01/01/2022 - 31/12/2023
28.15Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 01/01/2022 - 31/12/2023
28.21Vervaardiging van ovens en branders 01/01/2022 - 31/12/2023
28.22Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
28.23Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) 01/01/2022 - 31/12/2023
28.24Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 01/01/2022 - 31/12/2023
28.25Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/2022 - 31/12/2023
28.291Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/2022 - 31/12/2023
28.292Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/2022 - 31/12/2023
28.293Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder 01/01/2022 - 31/12/2023
28.294Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/2022 - 31/12/2023
28.295Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/2022 - 31/12/2023
28.296Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal 01/01/2022 - 31/12/2023
28.299Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
28.3Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 01/01/2022 - 31/12/2023
28.41Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking 01/01/2022 - 31/12/2023
28.49Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
28.91Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/2022 - 31/12/2023
28.92Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw 01/01/2022 - 31/12/2023
28.93Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
28.94Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/2022 - 31/12/2023
28.95Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 01/01/2022 - 31/12/2023
28.96Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 01/01/2022 - 31/12/2023
28.99Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
29.1Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
29.201Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
29.202Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 01/01/2022 - 31/12/2023
29.31Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
29.32Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
30.11Bouw van schepen en drijvend materieel 01/01/2022 - 31/12/2023
30.12Bouw van plezier- en sportvaartuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
30.2Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 01/01/2022 - 31/12/2023
30.3Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 01/01/2022 - 31/12/2023
30.4Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
30.91Vervaardiging van motorfietsen 01/01/2022 - 31/12/2023
30.92Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 01/01/2022 - 31/12/2023
30.99Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
31.01Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen 01/01/2022 - 31/12/2023
31.02Vervaardiging van keukenmeubelen 01/01/2022 - 31/12/2023
31.03Vervaardiging van matrassen 01/01/2022 - 31/12/2023
31.091Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen 01/01/2022 - 31/12/2023
31.092Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/2022 - 31/12/2023
31.099Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
32.11Slaan van munten 01/01/2022 - 31/12/2023
32.121Bewerken van diamant 01/01/2022 - 31/12/2023
32.122Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen 01/01/2022 - 31/12/2023
32.123Vervaardiging van sieraden 01/01/2022 - 31/12/2023
32.124Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/2022 - 31/12/2023
32.129Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 01/01/2022 - 31/12/2023
32.13Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 01/01/2022 - 31/12/2023
32.2Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/2022 - 31/12/2023
32.3Vervaardiging van sportartikelen 01/01/2022 - 31/12/2023
32.4Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/2022 - 31/12/2023
32.5Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 01/01/2022 - 31/12/2023
32.91Vervaardiging van borstelwaren 01/01/2022 - 31/12/2023
32.99Overige industrie, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
33.11Reparatie van producten van metaal 01/01/2022 - 31/12/2023
33.12Reparatie van machines 01/01/2022 - 31/12/2023
33.13Reparatie van elektronische en optische apparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
33.14Reparatie van elektrische apparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
33.15Reparatie en onderhoud van schepen 01/01/2022 - 31/12/2023
33.16Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
33.17Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
33.19Reparatie van andere apparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
33.2Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
35.11Productie van elektriciteit 01/01/2022 - 31/12/2023
35.12Transmissie van elektriciteit 01/01/2022 - 31/12/2023
35.13Distributie van elektriciteit 01/01/2022 - 31/12/2023
35.14Handel in elektriciteit 01/01/2022 - 31/12/2023
35.21Productie van gas 01/01/2022 - 31/12/2023
35.22Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen 01/01/2022 - 31/12/2023
35.23Handel in gas via leidingen 01/01/2022 - 31/12/2023
35.3Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 01/01/2022 - 31/12/2023
36Winning, behandeling en distributie van water 01/01/2022 - 31/12/2023
37Afvalwaterafvoer 01/01/2022 - 31/12/2023
38.11Inzameling van ongevaarlijk afval 01/01/2022 - 31/12/2023
38.12Inzameling van gevaarlijk afval 01/01/2022 - 31/12/2023
38.211Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/01/2022 - 31/12/2023
38.212Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen 01/01/2022 - 31/12/2023
38.213Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen 01/01/2022 - 31/12/2023
38.219Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 01/01/2022 - 31/12/2023
38.221Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/01/2022 - 31/12/2023
38.222Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 01/01/2022 - 31/12/2023
38.31Sloop van wrakken 01/01/2022 - 31/12/2023
38.321Sorteren van ongevaarlijk afval 01/01/2022 - 31/12/2023
38.322Terugwinning van metaalafval 01/01/2022 - 31/12/2023
38.323Terugwinning van inerte afvalstoffen 01/01/2022 - 31/12/2023
38.329Terugwinning van overig gesorteerd afval 01/01/2022 - 31/12/2023
39Sanering en ander afvalbeheer 01/01/2022 - 31/12/2023
41.101Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 01/01/2022 - 31/12/2023
41.102Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 01/01/2022 - 31/12/2023
41.201Algemene bouw van residentiële gebouwen 01/01/2022 - 31/12/2023
41.202Algemene bouw van kantoorgebouwen 01/01/2022 - 31/12/2023
41.203Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 01/01/2022 - 31/12/2023
42.11Bouw van autowegen en andere wegen 01/01/2022 - 31/12/2023
42.12Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 01/01/2022 - 31/12/2023
42.13Bouw van bruggen en tunnels 01/01/2022 - 31/12/2023
42.211Bouw van water- en gasdistributienetten 01/01/2022 - 31/12/2023
42.212Bouw van rioleringen 01/01/2022 - 31/12/2023
42.219Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
42.22Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 01/01/2022 - 31/12/2023
42.911Baggerwerken 01/01/2022 - 31/12/2023
42.919Waterbouw, m.u.v. baggerwerken 01/01/2022 - 31/12/2023
42.99Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
43.11Slopen 01/01/2022 - 31/12/2023
43.12Bouwrijp maken van terreinen 01/01/2022 - 31/12/2023
43.13Proefboren en boren 01/01/2022 - 31/12/2023
43.211Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 01/01/2022 - 31/12/2023
43.212Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 01/01/2022 - 31/12/2023
43.221Loodgieterswerk 01/01/2022 - 31/12/2023
43.222Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/2022 - 31/12/2023
43.291Isolatiewerkzaamheden 01/01/2022 - 31/12/2023
43.299Overige bouwinstallatie, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
43.31Stukadoorswerk 01/01/2022 - 31/12/2023
43.32Schrijnwerk 01/01/2022 - 31/12/2023
43.331Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/2022 - 31/12/2023
43.332Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 01/01/2022 - 31/12/2023
43.333Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen 01/01/2022 - 31/12/2023
43.341Schilderen van gebouwen 01/01/2022 - 31/12/2023
43.342Schilderen van civieltechnische werken 01/01/2022 - 31/12/2023
43.343Glaszetten 01/01/2022 - 31/12/2023
43.39Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/2022 - 31/12/2023
43.91Dakwerkzaamheden 01/01/2022 - 31/12/2023
43.991Waterdichtingswerken van muren 01/01/2022 - 31/12/2023
43.992Gevelreiniging 01/01/2022 - 31/12/2023
43.993Bouw van sierschouwen en open haarden 01/01/2022 - 31/12/2023
43.994Uitvoeren van metsel- en voegwerken 01/01/2022 - 31/12/2023
43.995Restaureren van bouwwerken 01/01/2022 - 31/12/2023
43.996Chapewerken 01/01/2022 - 31/12/2023
43.999Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 01/01/2022 - 31/12/2023
45.111Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2022 - 31/12/2023
45.112Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2022 - 31/12/2023
45.113Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2022 - 31/12/2023
45.191Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2022 - 31/12/2023
45.192Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2022 - 31/12/2023
45.193Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2022 - 31/12/2023
45.194Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans 01/01/2022 - 31/12/2023
45.201Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2022 - 31/12/2023
45.202Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2022 - 31/12/2023
45.203Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen 01/01/2022 - 31/12/2023
45.204Carrosserieherstelling 01/01/2022 - 31/12/2023
45.205Bandenservicebedrijven 01/01/2022 - 31/12/2023
45.206Wassen en poetsen van motorvoertuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
45.209Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
45.31Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
45.32Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
45.401Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/01/2022 - 31/12/2023
45.402Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.11Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.12Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.13Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.14Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.15Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/2022 - 31/12/2023
46.16Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 01/01/2022 - 31/12/2023
46.17Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.18Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.19Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/2022 - 31/12/2023
46.211Groothandel in granen en zaden 01/01/2022 - 31/12/2023
46.212Groothandel in veevoeders 01/01/2022 - 31/12/2023
46.213Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.214Groothandel in andere akkerbouwproducten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.215Groothandel in ruwe tabak 01/01/2022 - 31/12/2023
46.216Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment 01/01/2022 - 31/12/2023
46.22Groothandel in bloemen en planten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.231Groothandel in levend vee 01/01/2022 - 31/12/2023
46.232Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee 01/01/2022 - 31/12/2023
46.24Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/2022 - 31/12/2023
46.311Groothandel in consumptieaardappelen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.319Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.321Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte 01/01/2022 - 31/12/2023
46.322Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/2022 - 31/12/2023
46.331Groothandel in zuivelproducten en eieren 01/01/2022 - 31/12/2023
46.332Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.341Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 01/01/2022 - 31/12/2023
46.349Groothandel in dranken, algemeen assortiment 01/01/2022 - 31/12/2023
46.35Groothandel in tabaksproducten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.36Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/2022 - 31/12/2023
46.37Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.381Groothandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/2022 - 31/12/2023
46.382Groothandel in aardappelproducten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.383Groothandel in voedsel voor huisdieren 01/01/2022 - 31/12/2023
46.389Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
46.391Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.392Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.411Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren 01/01/2022 - 31/12/2023
46.412Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 01/01/2022 - 31/12/2023
46.419Groothandel in overig textiel 01/01/2022 - 31/12/2023
46.421Groothandel in werkkleding 01/01/2022 - 31/12/2023
46.422Groothandel in onderkleding 01/01/2022 - 31/12/2023
46.423Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding 01/01/2022 - 31/12/2023
46.424Groothandel in kledingaccessoires 01/01/2022 - 31/12/2023
46.425Groothandel in schoeisel 01/01/2022 - 31/12/2023
46.431Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
46.432Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers 01/01/2022 - 31/12/2023
46.433Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.441Groothandel in porselein en glaswerk 01/01/2022 - 31/12/2023
46.442Groothandel in reinigingsmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.45Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/2022 - 31/12/2023
46.46Groothandel in farmaceutische producten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.471Groothandel in huismeubilair 01/01/2022 - 31/12/2023
46.472Groothandel in tapijten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.473Groothandel in verlichtingsapparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
46.48Groothandel in uurwerken en sieraden 01/01/2022 - 31/12/2023
46.491Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/2022 - 31/12/2023
46.492Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden 01/01/2022 - 31/12/2023
46.493Groothandel in papier- en kartonwaren 01/01/2022 - 31/12/2023
46.494Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.495Groothandel in fietsen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.496Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.497Groothandel in spellen en speelgoed 01/01/2022 - 31/12/2023
46.498Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.499Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
46.51Groothandel in computers, randapparatuur en software 01/01/2022 - 31/12/2023
46.52Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan 01/01/2022 - 31/12/2023
46.61Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/2022 - 31/12/2023
46.62Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.63Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2022 - 31/12/2023
46.64Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/2022 - 31/12/2023
46.65Groothandel in kantoormeubelen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.66Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
46.691Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.692Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.693Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 01/01/2022 - 31/12/2023
46.694Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.695Groothandel in pompen en compressoren 01/01/2022 - 31/12/2023
46.696Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.697Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik 01/01/2022 - 31/12/2023
46.699Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
46.71Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.72Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.731Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/01/2022 - 31/12/2023
46.732Groothandel in hout 01/01/2022 - 31/12/2023
46.733Groothandel in behang, verf en woningtextiel 01/01/2022 - 31/12/2023
46.734Groothandel in vlakglas 01/01/2022 - 31/12/2023
46.735Groothandel in vloer- en wandtegels 01/01/2022 - 31/12/2023
46.736Groothandel in sanitair 01/01/2022 - 31/12/2023
46.739Groothandel in overige bouwmaterialen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.741Groothandel in ijzerwaren 01/01/2022 - 31/12/2023
46.742Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming 01/01/2022 - 31/12/2023
46.751Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik 01/01/2022 - 31/12/2023
46.752Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten 01/01/2022 - 31/12/2023
46.761Groothandel in diamant en andere edelstenen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.769Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
46.771Groothandel in autosloopmateriaal 01/01/2022 - 31/12/2023
46.772Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen 01/01/2022 - 31/12/2023
46.779Groothandel in afval en schroot, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
46.9Niet-gespecialiseerde groothandel 01/01/2022 - 31/12/2023
47.111Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten 01/01/2022 - 31/12/2023
47.112Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) 01/01/2022 - 31/12/2023
47.113Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) 01/01/2022 - 31/12/2023
47.114Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) 01/01/2022 - 31/12/2023
47.115Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m²) 01/01/2022 - 31/12/2023
47.191Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte < 2500 m2) 01/01/2022 - 31/12/2023
47.192Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m2) 01/01/2022 - 31/12/2023
47.21Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.221Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte 01/01/2022 - 31/12/2023
47.222Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.23Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.241Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) 01/01/2022 - 31/12/2023
47.242Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.251Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.252Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment 01/01/2022 - 31/12/2023
47.26Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.291Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.299Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
47.3Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.41Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.42Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.43Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.511Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.512Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.513Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.519Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.521Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/01/2022 - 31/12/2023
47.522Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.523Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.524Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.525Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.526Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.527Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.529Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.53Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.54Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.591Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.592Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.593Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.594Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.599Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
47.61Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.62Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.63Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.64Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.65Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.711Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.712Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.713Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.714Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.715Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.716Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) 01/01/2022 - 31/12/2023
47.721Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.722Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.73Apotheken 01/01/2022 - 31/12/2023
47.74Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.75Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.761Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmestoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.762Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.77Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.781Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen 01/01/2022 - 31/12/2023
47.782Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.783Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.784Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.785Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.786Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.787Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.788Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/01/2022 - 31/12/2023
47.789Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
47.791Detailhandel in antiquiteiten in winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.792Detailhandel in tweedehandskleding in winkels 01/01/2022 - 31/12/2023
47.793Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding 01/01/2022 - 31/12/2023
47.81Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/2022 - 31/12/2023
47.82Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 01/01/2022 - 31/12/2023
47.89Markt- en straathandel in andere artikelen 01/01/2022 - 31/12/2023
47.91Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 01/01/2022 - 31/12/2023
47.99Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 01/01/2022 - 31/12/2023
49.1Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden 01/01/2022 - 31/12/2023
49.2Goederenvervoer per spoor 01/01/2022 - 31/12/2023
49.31Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/01/2022 - 31/12/2023
49.31Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/01/2022 - 31/12/2023
49.32Exploitatie van taxi's 01/01/2022 - 31/12/2023
49.39Overig personenvervoer te land, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
49.41Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 01/01/2022 - 31/12/2023
49.42Verhuisbedrijven 01/01/2022 - 31/12/2023
49.5Vervoer via pijpleidingen 01/01/2022 - 31/12/2023
50.1Personenvervoer over zee- en kustwateren 01/01/2022 - 31/12/2023
50.2Goederenvervoer over zee- en kustwateren 01/01/2022 - 31/12/2023
50.3Personenvervoer over binnenwateren 01/01/2022 - 31/12/2023
50.4Goederenvervoer over binnenwateren 01/01/2022 - 31/12/2023
51.1Personenvervoer door de lucht 01/01/2022 - 31/12/2023
51.21Goederenvervoer door de lucht 01/01/2022 - 31/12/2023
51.22Ruimtevaart 01/01/2022 - 31/12/2023
52.1Opslag in koelpakhuizen en overige opslag 01/01/2022 - 31/12/2023
52.21Diensten in verband met vervoer te land 01/01/2022 - 31/12/2023
52.22Diensten in verband met vervoer over water 01/01/2022 - 31/12/2023
52.23Diensten in verband met de luchtvaart 01/01/2022 - 31/12/2023
52.241Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/2022 - 31/12/2023
52.249Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens 01/01/2022 - 31/12/2023
52.29Overige vervoerondersteunende activiteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
53.1Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 01/01/2022 - 31/12/2023
53.2Overige posterijen en koeriers 01/01/2022 - 31/12/2023
55.1Hotels en dergelijke accommodatie 01/01/2022 - 31/12/2023
55.201Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 01/01/2022 - 31/12/2023
55.202Vakantieparken 01/01/2022 - 31/12/2023
55.203Gites, vakantiewoningen en -appartementen 01/01/2022 - 31/12/2023
55.204Gastenkamers 01/01/2022 - 31/12/2023
55.209Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
55.3Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 01/01/2022 - 31/12/2023
55.9Overige accommodatie 01/01/2022 - 31/12/2023
56.101Eetgelegenheden met volledige bediening 01/01/2022 - 31/12/2023
56.102Eetgelegenheden met beperkte bediening 01/01/2022 - 31/12/2023
56.21Catering 01/01/2022 - 31/12/2023
56.29Overige eetgelegenheden 01/01/2022 - 31/12/2023
56.301Cafés en bars 01/01/2022 - 31/12/2023
56.302Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/2022 - 31/12/2023
56.309Andere drinkgelegenheden 01/01/2022 - 31/12/2023
58.11Uitgeverijen van boeken 01/01/2022 - 31/12/2023
58.12Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten 01/01/2022 - 31/12/2023
58.13Uitgeverijen van kranten 01/01/2022 - 31/12/2023
58.14Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/2022 - 31/12/2023
58.19Overige uitgeverijen 01/01/2022 - 31/12/2023
58.21Uitgeverijen van computerspellen 01/01/2022 - 31/12/2023
58.29Overige uitgeverijen van software 01/01/2022 - 31/12/2023
59.111Productie van bioscoopfilms 01/01/2022 - 31/12/2023
59.112Productie van televisiefilms 01/01/2022 - 31/12/2023
59.113Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 01/01/2022 - 31/12/2023
59.114Productie van televisieprogramma's 01/01/2022 - 31/12/2023
59.12Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie 01/01/2022 - 31/12/2023
59.13Distributie van films en video- en televisieprogramma's 01/01/2022 - 31/12/2023
59.14Vertoning van films 01/01/2022 - 31/12/2023
59.201Maken van geluidsopnamen 01/01/2022 - 31/12/2023
59.202Geluidsopnamestudio's 01/01/2022 - 31/12/2023
59.203Uitgeverijen van muziekopnamen 01/01/2022 - 31/12/2023
59.209Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen 01/01/2022 - 31/12/2023
60.1Uitzenden van radioprogramma's 01/01/2022 - 31/12/2023
60.2Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 01/01/2022 - 31/12/2023
61.1Draadgebonden telecommunicatie 01/01/2022 - 31/12/2023
61.2Draadloze telecommunicatie 01/01/2022 - 31/12/2023
61.3Telecommunicatie via satelliet 01/01/2022 - 31/12/2023
61.9Overige telecommunicatie 01/01/2022 - 31/12/2023
62.01Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 01/01/2022 - 31/12/2023
62.02Computerconsultancy-activiteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
62.03Beheer van computerfaciliteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
62.09Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 01/01/2022 - 31/12/2023
63.11Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
63.12Webportalen 01/01/2022 - 31/12/2023
63.91Persagentschappen 01/01/2022 - 31/12/2023
63.99Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
64.11Centrale banken 01/01/2022 - 31/12/2023
64.19Overige geldscheppende financiële instellingen 01/01/2022 - 31/12/2023
64.2Holdings 01/01/2022 - 31/12/2023
64.3Bellegingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 01/01/2022 - 31/12/2023
64.91Financiële lease 01/01/2022 - 31/12/2023
64.921Verstrekken van verbruikskrediet 01/01/2022 - 31/12/2023
64.922Verstrekken van hypothecair krediet 01/01/2022 - 31/12/2023
64.929Overige kredietverstrekking, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
64.991Factoring 01/01/2022 - 31/12/2023
64.992Activiteiten van beursvennootschappen 01/01/2022 - 31/12/2023
64.999Overige financiële dienstverlening 01/01/2022 - 31/12/2023
65.111Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/2022 - 31/12/2023
65.112Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/2022 - 31/12/2023
65.121Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/2022 - 31/12/2023
65.122Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/2022 - 31/12/2023
65.2Herverzekeringen 01/01/2022 - 31/12/2023
65.3Pensioenfondsen 01/01/2022 - 31/12/2023
66.11Beheer van financiële markten 01/01/2022 - 31/12/2023
66.12Effecten- en goederenhandel 01/01/2022 - 31/12/2023
66.191Agenten en makelaars in bankdiensten 01/01/2022 - 31/12/2023
66.199Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
66.21Risicoanalysten en schadetaxateurs 01/01/2022 - 31/12/2023
66.22Verzekeringsagenten en -makelaars 01/01/2022 - 31/12/2023
66.29Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 01/01/2022 - 31/12/2023
66.3Vermogensbeheer 01/01/2022 - 31/12/2023
68.1Handel in eigen onroerend goed 01/01/2022 - 31/12/2023
68.201Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 01/01/2022 - 31/12/2023
68.202Verhuur en exploitatie van sociale woningen 01/01/2022 - 31/12/2023
68.203Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen 01/01/2022 - 31/12/2023
68.204Verhuur en exploitatie van terreinen 01/01/2022 - 31/12/2023
68.311Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2022 - 31/12/2023
68.312Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2022 - 31/12/2023
68.321Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2022 - 31/12/2023
68.322Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2022 - 31/12/2023
69.101Activiteiten van advocaten 01/01/2022 - 31/12/2023
69.102Activiteiten van notarissen 01/01/2022 - 31/12/2023
69.103Activiteiten van deurwaarders 01/01/2022 - 31/12/2023
69.109Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/2022 - 31/12/2023
69.201Accountants en belastingconsulenten 01/01/2022 - 31/12/2023
69.202Boekhouders en boekhouders-fiscalisten 01/01/2022 - 31/12/2023
69.203Bedrijfsrevisoren 01/01/2022 - 31/12/2023
70.1Activiteiten van hoofdkantoren 01/01/2022 - 31/12/2023
70.21Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 01/01/2022 - 31/12/2023
70.22Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 01/01/2022 - 31/12/2023
71.111Bouwarchitecten 01/01/2022 - 31/12/2023
71.112Interieurarchitecten 01/01/2022 - 31/12/2023
71.113Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten 01/01/2022 - 31/12/2023
71.121Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters 01/01/2022 - 31/12/2023
71.122Landmeters 01/01/2022 - 31/12/2023
71.201Technische controle van motorvoertuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
71.209Overige technische testen en toetsen 01/01/2022 - 31/12/2023
72.11Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied 01/01/2022 - 31/12/2023
72.19Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/2022 - 31/12/2023
72.2Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/2022 - 31/12/2023
73.11Reclamebureaus 01/01/2022 - 31/12/2023
73.12Mediarepresentatie 01/01/2022 - 31/12/2023
73.2Markt- en opinieonderzoekbureaus 01/01/2022 - 31/12/2023
74.101Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/2022 - 31/12/2023
74.102Activiteiten van industriële designers 01/01/2022 - 31/12/2023
74.103Activiteiten van grafische designers 01/01/2022 - 31/12/2023
74.104Activiteiten van interieurdecorateurs 01/01/2022 - 31/12/2023
74.105Activiteiten van decorateur-etalagisten 01/01/2022 - 31/12/2023
74.109Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 01/01/2022 - 31/12/2023
74.201Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 01/01/2022 - 31/12/2023
74.202Activiteiten van persfotografen 01/01/2022 - 31/12/2023
74.209Overige fotografische activiteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
74.3Vertalers en tolken 01/01/2022 - 31/12/2023
74.901Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
74.909Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
75Veterinaire diensten 01/01/2022 - 31/12/2023
77.11Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2022 - 31/12/2023
77.12Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2022 - 31/12/2023
77.21Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 01/01/2022 - 31/12/2023
77.22Verhuur van videobanden,dvd's en cd's 01/01/2022 - 31/12/2023
77.291Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/2022 - 31/12/2023
77.292Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
77.293Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden 01/01/2022 - 31/12/2023
77.294Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 01/01/2022 - 31/12/2023
77.295Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 01/01/2022 - 31/12/2023
77.296Verhuur en lease van bloemen en planten 01/01/2022 - 31/12/2023
77.299Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
77.31Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
77.32Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2022 - 31/12/2023
77.33Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers 01/01/2022 - 31/12/2023
77.34Verhuur en lease van schepen 01/01/2022 - 31/12/2023
77.35Verhuur en lease van luchtvaartuigen 01/01/2022 - 31/12/2023
77.391Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten 01/01/2022 - 31/12/2023
77.392Verhuur en lease van tenten 01/01/2022 - 31/12/2023
77.393Verhuur en lease van caravans en motorhomes 01/01/2022 - 31/12/2023
77.394Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie 01/01/2022 - 31/12/2023
77.399Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen 01/01/2022 - 31/12/2023
77.4Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht 01/01/2022 - 31/12/2023
78.1Arbeidsbemiddeling 01/01/2022 - 31/12/2023
78.2Uitzendbureaus 01/01/2022 - 31/12/2023
78.3Andere vormen van arbeidsbemiddeling 01/01/2022 - 31/12/2023
79.11Reisbureaus 01/01/2022 - 31/12/2023
79.12Reisorganisatoren 01/01/2022 - 31/12/2023
79.901Toerististische informatiediensten 01/01/2022 - 31/12/2023
79.909Overige reserveringsactiviteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
80.1Particuliere beveiliging 01/01/2022 - 31/12/2023
80.2Diensten in verband met beveiligingssystemen 01/01/2022 - 31/12/2023
80.3Opsporingsdiensten 01/01/2022 - 31/12/2023
81.1Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 01/01/2022 - 31/12/2023
81.21Algemene reiniging van gebouwen 01/01/2022 - 31/12/2023
81.22Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 01/01/2022 - 31/12/2023
81.29Andere reinigingsactiviteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
81.3Landschapsverzorging 01/01/2022 - 31/12/2023
82.11Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 01/01/2022 - 31/12/2023
82.19Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 01/01/2022 - 31/12/2023
82.2Callcenters 01/01/2022 - 31/12/2023
82.3Organisatie van congressen en beurzen 01/01/2022 - 31/12/2023
82.91Incasso- en kredietbureaus 01/01/2022 - 31/12/2023
82.92Verpakkingsbedrijven 01/01/2022 - 31/12/2023
82.99Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
84.111Federale overheid 01/01/2022 - 31/12/2023
84.112Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/2022 - 31/12/2023
84.113Provinciale overheid 01/01/2022 - 31/12/2023
84.114Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W. 01/01/2022 - 31/12/2023
84.115Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 01/01/2022 - 31/12/2023
84.119Overig algemeen overheidsbestuur 01/01/2022 - 31/12/2023
84.12Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen 01/01/2022 - 31/12/2023
84.13Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven 01/01/2022 - 31/12/2023
84.21Buitenlandse zaken 01/01/2022 - 31/12/2023
84.22Defensie 01/01/2022 - 31/12/2023
84.231Rechtbanken 01/01/2022 - 31/12/2023
84.232Strafinrichtingen 01/01/2022 - 31/12/2023
84.239Overige activiteiten met betrekking tot justitie 01/01/2022 - 31/12/2023
84.241Federale Politie 01/01/2022 - 31/12/2023
84.242Lokale Politie 01/01/2022 - 31/12/2023
84.249Overige openbare orde en civiele veiligheid 01/01/2022 - 31/12/2023
84.25Brandweer 01/01/2022 - 31/12/2023
84.301Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen 01/01/2022 - 31/12/2023
84.302Ziekenfondsen en zorgkassen 01/01/2022 - 31/12/2023
84.309Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/01/2022 - 31/12/2023
85.101Gewoon kleuteronderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2022 - 31/12/2023
85.102Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.103Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.104Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.105Buitengewoon officieel kleuteronderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.106Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.109Gewoon kleuteronderwijs, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
85.201Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2022 - 31/12/2023
85.202Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.203Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.204Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.205Buitengewoon officieel lager onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.206Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.207Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen 01/01/2022 - 31/12/2023
85.209Gewoon lager onderwijs, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
85.311Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2022 - 31/12/2023
85.312Provinciaal gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.313Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.314Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.319Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
85.321Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2022 - 31/12/2023
85.322Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.323Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.324Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.325Buitengewoon officieel secundair onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.326Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.329Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
85.41Post-secundair niet-hoger onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.421Officieel hoger onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.422Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.429Hoger onderwijs, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
85.51Sport- en recreatieonderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.52Cultureel onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.531Autorijscholen 01/01/2022 - 31/12/2023
85.532Vlieg- en vaaronderricht 01/01/2022 - 31/12/2023
85.591Onderwijs voor sociale promotie 01/01/2022 - 31/12/2023
85.592Beroepsopleiding 01/01/2022 - 31/12/2023
85.593Sociaal-cultureel vormingswerk 01/01/2022 - 31/12/2023
85.599Overige vormen van onderwijs 01/01/2022 - 31/12/2023
85.601Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) 01/01/2022 - 31/12/2023
85.609Overige onderwijsondersteunende dienstverlening 01/01/2022 - 31/12/2023
86.101Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen 01/01/2022 - 31/12/2023
86.102Geriatrische ziekenhuizen 01/01/2022 - 31/12/2023
86.103Gespecialiseerde ziekenhuizen 01/01/2022 - 31/12/2023
86.104Psychiatrische ziekenhuizen 01/01/2022 - 31/12/2023
86.109Overige hospitalisatiediensten 01/01/2022 - 31/12/2023
86.21Huisartspraktijken 01/01/2022 - 31/12/2023
86.22Praktijken van specialisten 01/01/2022 - 31/12/2023
86.23Tandartspraktijken 01/01/2022 - 31/12/2023
86.901Activiteiten van medische laboratoria 01/01/2022 - 31/12/2023
86.902Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken 01/01/2022 - 31/12/2023
86.903Ziekenvervoer 01/01/2022 - 31/12/2023
86.904Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 01/01/2022 - 31/12/2023
86.905Ambulante revalidatieactiviteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
86.906Verpleegkundige activiteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
86.907Activiteiten van vroedvrouwen 01/01/2022 - 31/12/2023
86.909Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
87.101Rust- en verzorgstehuizen (R.V.T.) 01/01/2022 - 31/12/2023
87.109Overige verpleeginstellingen met huisvesting 01/01/2022 - 31/12/2023
87.201Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap 01/01/2022 - 31/12/2023
87.202Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap 01/01/2022 - 31/12/2023
87.203Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen 01/01/2022 - 31/12/2023
87.204Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2022 - 31/12/2023
87.205Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen 01/01/2022 - 31/12/2023
87.209Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2022 - 31/12/2023
87.301Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.) 01/01/2022 - 31/12/2023
87.302Serviceflats voor ouderen 01/01/2022 - 31/12/2023
87.303Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap 01/01/2022 - 31/12/2023
87.304Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap 01/01/2022 - 31/12/2023
87.309Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
87.901Integrale jeugdhulp met huisvesting 01/01/2022 - 31/12/2023
87.902Algemeen welzijnswerk met huisvesting 01/01/2022 - 31/12/2023
87.909Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
88.101Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging 01/01/2022 - 31/12/2023
88.102Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen 01/01/2022 - 31/12/2023
88.103Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2022 - 31/12/2023
88.104Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2022 - 31/12/2023
88.109Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 01/01/2022 - 31/12/2023
88.911Kinderdagverblijven en crèches 01/01/2022 - 31/12/2023
88.912Kinderopvang door onthaalmoeders 01/01/2022 - 31/12/2023
88.919Overige kinderopvang 01/01/2022 - 31/12/2023
88.991Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2022 - 31/12/2023
88.992Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2022 - 31/12/2023
88.993Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2022 - 31/12/2023
88.994Integrale jeugdhulp zonder huisvesting 01/01/2022 - 31/12/2023
88.995Beschutte en sociale werkplaatsen 01/01/2022 - 31/12/2023
88.996Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 01/01/2022 - 31/12/2023
88.999Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
90.011Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 01/01/2022 - 31/12/2023
90.012Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 01/01/2022 - 31/12/2023
90.021Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 01/01/2022 - 31/12/2023
90.022Ontwerp en bouw van podia 01/01/2022 - 31/12/2023
90.023Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 01/01/2022 - 31/12/2023
90.029Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 01/01/2022 - 31/12/2023
90.031Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 01/01/2022 - 31/12/2023
90.032Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 01/01/2022 - 31/12/2023
90.041Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/2022 - 31/12/2023
90.042Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 01/01/2022 - 31/12/2023
91.011Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 01/01/2022 - 31/12/2023
91.012Openbare archieven 01/01/2022 - 31/12/2023
91.02Musea 01/01/2022 - 31/12/2023
91.03Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 01/01/2022 - 31/12/2023
91.041Botanische tuinen en dierentuinen 01/01/2022 - 31/12/2023
91.042Beheer en instandhouding van natuurgebieden 01/01/2022 - 31/12/2023
92Loterijen en kansspelen 01/01/2022 - 31/12/2023
93.11Exploitatie van sportaccommodaties 01/01/2022 - 31/12/2023
93.121Activiteiten van voetbalclubs 01/01/2022 - 31/12/2023
93.122Activiteiten van tennisclubs 01/01/2022 - 31/12/2023
93.123Activiteiten van overige balsportclubs 01/01/2022 - 31/12/2023
93.124Activiteiten van wielerclubs 01/01/2022 - 31/12/2023
93.125Activiteiten van vechtsportclubs 01/01/2022 - 31/12/2023
93.126Activiteiten van watersportclubs 01/01/2022 - 31/12/2023
93.127Activiteiten van paardensportclubs 01/01/2022 - 31/12/2023
93.128Activiteiten van atletiekclubs 01/01/2022 - 31/12/2023
93.129Activiteiten van overige sportclubs 01/01/2022 - 31/12/2023
93.129Activiteiten van overige sportclubs 01/01/2022 - 31/12/2023
93.13Fitnesscentra 01/01/2022 - 31/12/2023
93.191Activiteiten van sportbonden en -federaties 01/01/2022 - 31/12/2023
93.192Zelfstandig werkende sportbeoefenaaars 01/01/2022 - 31/12/2023
93.199Overige sportactiviteiten, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
93.211Exploitatie van kermisattracties 01/01/2022 - 31/12/2023
93.212Exploitatie van pret- en themaparken 01/01/2022 - 31/12/2023
93.291Exploitatie van snooker- en biljartenzalen 01/01/2022 - 31/12/2023
93.292Exploitatie van recreatiedomeinen 01/01/2022 - 31/12/2023
93.299Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
94.11Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/2022 - 31/12/2023
94.12Beroepsorganisaties 01/01/2022 - 31/12/2023
94.2Vakverenigingen 01/01/2022 - 31/12/2023
94.91Religieuze organisaties 01/01/2022 - 31/12/2023
94.92Politieke organisaties 01/01/2022 - 31/12/2023
94.991Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 01/01/2022 - 31/12/2023
94.992Verenigingen en bewegingen voor volwassenen 01/01/2022 - 31/12/2023
94.993Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering 01/01/2022 - 31/12/2023
94.994Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit 01/01/2022 - 31/12/2023
94.995Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 01/01/2022 - 31/12/2023
94.999Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/2022 - 31/12/2023
95.11Reparatie van computers en randapparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
95.12Reparatie van communicatieapparatuur 01/01/2022 - 31/12/2023
95.21Reparatie van consumentenelektronica 01/01/2022 - 31/12/2023
95.22Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin 01/01/2022 - 31/12/2023
95.23Reparatie van schoeisel en lederwaren 01/01/2022 - 31/12/2023
95.24Reparatie van meubelen en stoffering 01/01/2022 - 31/12/2023
95.25Reparatie van uurwerken en sieraden 01/01/2022 - 31/12/2023
95.29Reparatie van andere consumentenartikelen 01/01/2022 - 31/12/2023
96.011Activiteiten van industriële wasserijen 01/01/2022 - 31/12/2023
96.012Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren 01/01/2022 - 31/12/2023
96.021Haarverzorging 01/01/2022 - 31/12/2023
96.022Schoonheidsverzorging 01/01/2022 - 31/12/2023
96.031Uitvaartverzorging 01/01/2022 - 31/12/2023
96.032Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria 01/01/2022 - 31/12/2023
96.04Sauna's, solaria, baden enz. 01/01/2022 - 31/12/2023
96.091Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke 01/01/2022 - 31/12/2023
96.092Plaatsen van tatouages en piercings 01/01/2022 - 31/12/2023
96.093Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten 01/01/2022 - 31/12/2023
96.094Africhten van huisdieren 01/01/2022 - 31/12/2023
96.095Pensions voor huisdieren 01/01/2022 - 31/12/2023
96.099Overige persoonlijke diensten 01/01/2022 - 31/12/2023
97Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2022 - 31/12/2023
98.1Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2022 - 31/12/2023
98.2Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2022 - 31/12/2023
99Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/2022 - 31/12/2023