Variabele: Type tewerkstellingsmaatregel

Een verbetering voorstellen

Naam

Type tewerkstellingsmaatregel

Afkorting

EmploymentPromotionType

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De code geeft aan of het een tewerkstellingsmaatregel betreft die past in het kader van intrede van schoolverlaters op de arbeidsmarkt of in het kader van gesubsidieerde tewerkstelling.

Bron

DWH_ONSS_StatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
MCLTewerkstellingsmaatregel begin loopbaan (groepering van de codes 1 en 10-19 van de variabele EmploymentPromotion) 01/01/2004 - 31/12/2016
MSEMaatregel gesubsidieerde tewerkstelling (groepering codes 2-5 van de variabele EmploymentPromotion) 01/01/2004 - 31/12/2016