Variabele: Wachtloon

Een verbetering voorstellen

Naam

Wachtloon

Afkorting

Salatt

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het bedrag van het loon betaald aan bestuurders voor wachttijden

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze loonvariabele is enkel van toepassing op vrachtwagenchauffeurs.

Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.

Internationale compatibiliteit

/