Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Hergroepering van de werknemerscodes, rekening houdend met het kengetal van de werkgever, enkel voor statistiekdoeleinden.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele biedt de mogelijkheid om bijzondere groepen werknemers op de arbeidsmarkt af te bakenen.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
OAArbeider - leerling 01/01/2017 - ∞
ODArbeider - Dienstbode 01/01/2017 - ∞
OEArbeider - Schoolplichtige 01/01/2017 - ∞
OFArbeider - Lonen/prestaties aangegeven door Fonds Sluiting Ondernemingen 01/01/2017 - ∞
OHArbeider - Seizoenarbeider Land/tuinbouw 01/01/2017 - ∞
OIArbeider - gewoon - interimair 01/01/2017 - ∞
OJArbeider - schoolplichtige - interimair 01/01/2017 - ∞
OKArbeider - leerling - interimair 01/01/2017 - ∞
OMArbeider - mijnwerker of gelijkgestelde 01/01/2017 - ∞
OOArbeider - gewoon 01/01/2017 - ∞
OPArbeider - gewoon - mindervalide 01/01/2017 - ∞
OQArbeider - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2017 - ∞
OSArbeider - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2017 - ∞
OTArbeider - Lonen prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2017 - ∞
OWArbeider – Flexi-job 01/01/2017 - ∞ Tot 2018 bevat deze code enkel flexi-jobs in de horeca. Vanaf 2018 werd het systeem van flexi-jobs uitgebreid naar enkele andere sectoren. De flexi-jobs in deze andere sectoren zijn vanaf 2018 eveneens opgenomen in de code OW.
OXArbeider - Gewoon Extra Horeca 01/01/2017 - ∞
OYArbeider - Schoolplichtige Extra Horeca 01/01/2017 - ∞
EABediende - leerling 01/01/2017 - ∞
EYBediende - Schoolplichtige Extra Horeca 01/01/2017 - ∞
EEBediende - Schoolplichtige 01/01/2017 - ∞
EFBediende - Lonen/prestaties aangegeven door Fonds Sluiting Ondernemingen 01/01/2017 - ∞
EGBetaalde sportbeoefenaars met werknemerscode (zie codtra) 487 of 494 01/01/2022 - ∞
EHLokale mandataris met werknemerscode (zie codtra) 404 of 405 01/01/2022 - ∞ Het betreft burgemeesters, schepenen, voorzitters OCMW en nog enkele andere mandaatfuncties, het betreft niet de gemeenteraadsleden.
EIBediende - gewoon - Interimair 01/01/2017 - ∞
EJBediende - Schoolplichtige - Interimair 01/01/2017 - ∞
EUBediende - Schoolplichtige Artiesten 01/01/2017 - ∞
EKBediende - Leerling - Interimair 01/01/2017 - ∞
ELFederaal of regionaal parlementslid 01/01/2019 - ∞
EMBediende - (statutair bij werkgever van privé-recht) 01/01/2017 - ∞
ENBediende - Erkende onthaalouder 01/01/2017 - ∞
EOBediende - gewoon 01/01/2017 - ∞
EPBediende - gewoon - Mindervalide 01/01/2017 - ∞
EQBediende - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2017 - ∞
ERBediende - Artiest 01/01/2017 - ∞
ESBediende - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2017 - ∞
ETBediende - lonen/prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2017 - ∞
EWBediende – Flexi-job 01/01/2017 - ∞ Tot 2018 bevat deze code enkel flexi-jobs in de horeca. Vanaf 2018 werd het systeem van flexi-jobs uitgebreid naar enkele andere sectoren. De flexi-jobs in deze andere sectoren zijn vanaf 2018 eveneens opgenomen in de code EW.
EXBediende - Gewoon Extra Horeca 01/01/2017 - ∞
FOAmbtenaar - Gewoon 01/01/2017 - ∞
SEStudent - Bediende 01/01/2017 - ∞
SOStudent - Arbeider 01/01/2017 - ∞
XAUitgebreide soc. Zekerheid: arbeidsongevallen/beroepsziekten 01/01/2017 - ∞
XPUitgebreide soc. Zekerheid: Bruggepensioneerden 01/01/2017 - ∞
XSUitgebreide soc. Zekerheid: ontslagen statutaire werknemers 01/01/2017 - ∞
XTUitgebreide soc. Zekerheid: Werknemers in het buitenland (nace 98.905) 01/01/2017 - ∞
EBVrijwillige brandweer - hoofdarbeider 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
ECBediende - OCMW - artikel 60 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
EDMonitoren hoofdarbeiders 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
EZContractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
FZVastbenoemde geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
OBVrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers - handarbeiders 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
OCArbeider - OCMW - artikel 60 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
ZZAnomalie 01/01/2017 - ∞