Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Hergroepering van de werknemerscodes, rekening houdend met het kengetal van de werkgever, enkel voor statistiekdoeleinden.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele biedt de mogelijkheid om bijzondere groepen werknemers op de arbeidsmarkt af te bakenen.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
OAArbeider - leerling 01/01/2022 - 31/12/2023
ODArbeider - Dienstbode 01/01/2022 - 31/12/2023
OEArbeider - Schoolplichtige 01/01/2022 - 31/12/2023
OFAangifte van een loon betaald door het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen 01/01/2022 - 31/12/2023
OHArbeider - Seizoenarbeider Land/tuinbouw 01/01/2022 - 31/12/2023
OIArbeider - gewoon - interimair 01/01/2022 - 31/12/2023
OJArbeider - schoolplichtige - interimair 01/01/2022 - 31/12/2023
OKArbeider - leerling - interimair 01/01/2022 - 31/12/2023
OMArbeider - mijnwerker of gelijkgestelde 01/01/2022 - 31/12/2023
OOArbeider - gewoon 01/01/2022 - 31/12/2023
OPArbeider - gewoon - mindervalide 01/01/2022 - 31/12/2023
OQArbeider - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2022 - 31/12/2023
OSArbeider - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2022 - 31/12/2023
OTArbeider - Lonen prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2022 - 31/12/2023
OWArbeider – Flexi-job 01/01/2022 - 31/12/2023 Tot 2018 bevat deze code enkel flexi-jobs in de horeca. Vanaf 2018 werd het systeem van flexi-jobs uitgebreid naar enkele andere sectoren. De flexi-jobs in deze andere sectoren zijn vanaf 2018 eveneens opgenomen in de code OW.
OXArbeider - Gewoon Extra Horeca 01/01/2022 - 31/12/2023
OYArbeider - Schoolplichtige Extra Horeca 01/01/2022 - 31/12/2023
EABediende - leerling 01/01/2022 - 31/12/2023
EYBediende - Schoolplichtige Extra Horeca 01/01/2022 - 31/12/2023
EEBediende - Schoolplichtige 01/01/2022 - 31/12/2023
EIBediende - gewoon - Interimair 01/01/2022 - 31/12/2023
EJBediende - Schoolplichtige - Interimair 01/01/2022 - 31/12/2023
EUBediende - Schoolplichtige Artiesten 01/01/2022 - 31/12/2023
EKBediende - Leerling - Interimair 01/01/2022 - 31/12/2023
EMBediende - (statutair bij werkgever van privé-recht) 01/01/2022 - 31/12/2023
ENBediende - Erkende onthaalouder 01/01/2022 - 31/12/2023
EOBediende - gewoon 01/01/2022 - 31/12/2023
EPBediende - gewoon - Mindervalide 01/01/2022 - 31/12/2023
EQBediende - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2022 - 31/12/2023
ERBediende - Artiest 01/01/2022 - 31/12/2023
ESBediende - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2022 - 31/12/2023
ETBediende - lonen/prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2022 - 31/12/2023
EWBediende – Flexi-job 01/01/2022 - 31/12/2023 Tot 2018 bevat deze code enkel flexi-jobs in de horeca. Vanaf 2018 werd het systeem van flexi-jobs uitgebreid naar enkele andere sectoren. De flexi-jobs in deze andere sectoren zijn vanaf 2018 eveneens opgenomen in de code EW.
EXBediende - Gewoon Extra Horeca 01/01/2022 - 31/12/2023
FOAmbtenaar - Gewoon 01/01/2022 - 31/12/2023
SEStudent - Bediende 01/01/2022 - 31/12/2023
SOStudent - Arbeider 01/01/2022 - 31/12/2023
XAUitgebreide soc. Zekerheid: arbeidsongevallen/beroepsziekten 01/01/2022 - 31/12/2023
XPUitgebreide soc. Zekerheid: Bruggepensioneerden 01/01/2022 - 31/12/2023
XSUitgebreide soc. Zekerheid: ontslagen statutaire werknemers 01/01/2022 - 31/12/2023
XTUitgebreide soc. Zekerheid: Werknemers in het buitenland (nace 98.905) 01/01/2022 - 31/12/2023
EBVrijwillige brandweer - hoofdarbeider 01/01/2022 - 31/12/2023 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
ECBediende - OCMW - artikel 60 01/01/2022 - 31/12/2023 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
EDMonitoren hoofdarbeiders 01/01/2022 - 31/12/2023 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
EZContractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2022 - 31/12/2023 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
FZVastbenoemde geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2022 - 31/12/2023 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
OCArbeider - OCMW - artikel 60 01/01/2022 - 31/12/2023 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.