Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Gedetailleerde hergroepering van de werknemerscodes, rekening houdend met het kengetal van de werkgever

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De codelijst van deze variabele kent een breuk tussen 2002 en 2003.
  • Deze variabele biedt de mogelijkheid om bijzondere groepen werknemers op de arbeidsmarkt af te bakenen.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
99Anderen 01/01/1997 - 31/12/2002
EALeerjongens bedienden 01/01/1997 - 31/12/2002
EELeerling-bedienden en stagairs 01/01/1997 - 31/12/2002
EOGewone bedienden 01/01/1997 - 31/12/2002
ESGesubsidieerde contractuele bedienden 01/01/1997 - 31/12/2002
FOGewone ambtenaren 01/01/1997 - 31/12/2002
OALeerjongens arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
OBBinnenschippers 01/01/1997 - 31/12/2002
ODDienstboden 01/01/1997 - 31/12/2002
OELeerling-arbeiders en stagairs 01/01/1997 - 31/12/2002
OHSeizoenarbeiders Land- en tuinbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
OOGewone arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
OSGesubsidieerde contractuele arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
OMMijnwerkers 01/10/1998 - 31/12/2002
SOStudenten arbeiders 01/07/1997 - 31/12/2002
SEStudenten bedienden 01/07/1997 - 31/12/2002