Variabele: Aard van de periode

Een verbetering voorstellen

Naam

Aard van de periode

Afkorting

type_periode

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

De variabele geeft de aard van de periode aan.

Bron

DWH_INASTI_ECLIPZ

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/1956 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Bijdragen betaald (hoofdbezigheid) 01/01/1956 - ∞
2Bijdragen voor een hoofdbezigheid betaald voor een bijberoep 01/01/1956 - ∞
3Voortgezette verzekering 01/01/1956 - ∞
4Voortgezette verzekering - landbouwsaneringsfonds of faillissementsverzekering tussen 01/07/1995 en 30/06/1997 01/01/1956 - ∞
5Solidariteitsbijdrage betaald in een periode van aanwending v/e levensverzekeringscontract 01/01/1956 - ∞
6Solidariteitsbijdrage betaald in een periode van aanwending van een onroerend goed 01/01/1956 - ∞
7Gelijkstelling ziekte - invaliditeit 01/01/1956 - ∞
8Gelijkstelling militaire dienst 01/01/1956 - ∞
9Gelijkstelling voorlopige hechtenis 01/01/1956 - ∞
10Gelijkstelling studie - leerperiode 01/01/1956 - ∞
11Bijdragen geregulariseerd na de ingangsdatum van het pensioen 01/01/1956 - ∞
12Bijdrage na normale pensioenleeftijd periode (1976-1980) 01/01/1956 - ∞
13Bijdragen hoofdbezigh. na normale pensioenleeftijd, boven min.drempel (vanaf 01/07/1984) 01/01/1956 - ∞
14Bijdragen als meewerkende echtgenoot - maxi statuut 01/01/1956 - ∞
15Hoofdbezigheid (behoud van pensioenrechten) 01/01/1956 - ∞
16Bijberoep die bijdragen voor een hoofdberoep dient te betalen (behoud van pensioenrechten) 01/01/1956 - ∞
17Gelijkstelling familieplan 01/01/1956 - ∞
18Meewerkende echtgenoot (maxi-statuut) (behoud van pensioenrechten) 01/01/1956 - ∞
19Actieve gepensioneerde na normale pensioenleeftijd die bijdragen voor een hoofdberoep dient te betalen ( behoud pensioenrechten) 01/01/1956 - ∞
20Onbetaalde bijdragen hoofdberoep 01/01/1956 - ∞
21Bijdragen bijberoep,berekend op bedrag kleiner dan minimumdrempel voor hoofdberoep 01/01/1956 - ∞
22Verjaarde bijdragen 01/01/1956 - ∞
23Oninvorderbare bijdragen 01/01/1956 - ∞
24Vrijstelling van bijdragen m.b.t. periodes vanaf 01/01/1981 01/01/1956 - ∞
25Vrijstelling van bijdragen toepassing art.12 en 37 01/01/1956 - ∞
26Onverschuldigde en niet terugbetaalbare bijdragen 01/01/1956 - ∞
27Bijdragen voor een hoofdbezigheid na normale pensioenleeftijd, onder minimumdrempel 01/01/1956 - ∞
28Geen bijdrage hoofdberoep: pensioenleeftijd voor 01/01/1984 en activiteit voortgezet 01/01/1956 - ∞
29Faillissementsverzekering vanaf 01/07/1997 01/01/1956 - ∞
30Bijdragen als meewerkende echtgenoot - mini statuut 01/01/1956 - ∞
40Vrijstelling van bijdragen na bevalling 01/01/1956 - ∞
41bijdragen betaald door een student-zelfstandige, boven de minimumdrempel 01/01/1956 - ∞
42Periode van gelijkstelling studieperiode of periode leercontract 01/01/1956 - ∞
43Periode van gelijkstelling studieperiode of periode leercontract 01/01/1956 - ∞
44Studieperiode of periode leercontract die gelijkgesteld wordt met de loopbaan en waarvoor bovendien bijdragen als zelfstandige werden betaald 01/01/1956 - ∞
45Primostarter periode 01/01/1956 - ∞
46Uitstel van betalingen bijdragen 01/01/1956 - ∞
47Overbruggingsrecht dat recht geeft op pensioen 01/01/1956 - ∞
90Definitief inkomst zonder regularisatie 01/01/1956 - ∞
91Vrijstelling van regularisatiebijdragen 01/01/1956 - ∞