Variabele: Art. 60 Openbaar stelsel omgerekend bedrag

Een verbetering voorstellen

Naam

Art. 60 Openbaar stelsel omgerekend bedrag

Afkorting

tlr_art60_ob

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Artikel 60 deel openbare stelsel – resultaat van de berekening van het omgerekende bedrag. 

Bron

DWH_INASTI_PB_RUSTPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/