Naam

Beroep

Afkorting

Beroepc

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code van het uitgevoerde beroep

Bron

DWH_INASTI_RGTI

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De code wordt toegekend op basis van de inlichtingen die de zelfstandige verstrekt in de aansluitingsverklaring of op basis van eventuele vaststellingen door de inspecteur.
  • Per persoon wordt maximaal één beroepencode weerhouden, met name het beroep waaraan de meeste tijd wordt besteed.
  • In principe moet een zelfstandige een activiteitsverandering zo snel mogelijk aangeven, maar in de praktijk gebeurt dit niet steeds.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 30/09/2017 Anomalie
000Diversen 01/01/1998 - ∞ Diversen
030Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
031Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
032Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
033Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
034Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
035Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
061Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/2003 - 31/12/2008 Diversen
10Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
100Landbouw 01/01/2009 - ∞
101Groentekwekers: fruit- en groenteteelt, paddestoelenkweek, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
102Tuinbouwers: bloemen, boomkwekerijen,... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
103Wijnbouwers: druiven 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
104Landbouwers, pachters, vetweiders, houders van hoevedieren 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
105Bosexploitatie 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
106Diverse aan de landbouw verwante activiteiten: pluimveehouders, vogelkwekers, imkers, herders,... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
109Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
110Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
130Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
131Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
132Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
133Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
134Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
135Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
136Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
161Bestuurders van vennootschappen voor 101 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
162Bestuurders van vennootschappen voor 102 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
163Bestuurders van vennootschappen voor 103 01/04/2004 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
164Bestuurders van vennootschappen voor 104 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
165Bestuurders van vennootschappen voor 105 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
166Bestuurders van vennootschappen voor 106 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
200Visserij 01/01/2009 - ∞
201Zeevisserij: vissers, reders, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de visserij
202Zoetwatervisserij: vis-, oester-, en mosselteelt 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de visserij
207Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
211Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
230Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
231Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
232Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
233Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
234Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
235Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1998 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
250Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
261Bestuurders van vennootschappen voor 201 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
262Bestuurders van vennootschappen voor 202 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
30Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1998 Anomalie
300Nijverheid en ambachten (productie) 01/01/1997 - ∞
301Mijnnijverheid: kolen, ijzer, mangaan, zink, lood, pletten van ertsen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
302Steengroefnijverheid: leien, marmer, zand, vuursteen, boetseerstof, steen (kalk, krijt), ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
303Metaalnijverheid: metaallegeringen, staalfabricatie, hoogovens, carrosserieherstellers, automobielnijverheid, motorrijwielen, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
304Keramiek nijverheid, steenbakkerijen, pannenbakkerijen, plateelbakkerijen, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
305Glasnijverheid: spiegelgieterijen, vensterglas, flessenblazerijen, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
306Chemische nijverheid: scheikundige producten, springstoffen, kunstmest, olie-, zeep-, verf-, en lijmnijverheid, farmaceutische producten, synthetische producten,... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
307Voedingsnijverheid: meelproducten, bakkerijen, inmaak- bedrijven, drank en azijnfabrieken, dorsondernemingen, maalders, slagers, vleeswarennijverheid, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
308Textielnijverheid: fabricage van draad of weefsels van: hennep, jute, katoen, vlas, wol, zijde, haar ; kantwerk, vlasbewerking, tapijten, dekzeilen, tenten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
309Kledingnijverheid: confectie, hoofddeksels, wandelstokken, paraplu's, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
31Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/2007 Anomalie
310Bouwnijverheid: steenkapperijen, marmerbewerking, metselwerk, loodgieterij, schilderwerken, voegwerk, elektrische installaties, openbare werken, baggerwerken, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
311Hout- en meubelnijverheid: meubelen, stoffeerders, matrassenmakers, behangers, etaleurs, schrijnwerkerij, begrafenisondernemers, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
312Huid- en ledernijverheid: leerlooierijen, vervaardigen van lederartikelen, schoenmakers, bontwerkers, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
313Tabaksnijverheid 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
314Papiernijverheid: papier en karton, behangselpapier, balatum, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
315Boekdruknijverheid: typografie, lithografie, boekbinderijen, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
316Kunst- en precisienijverheid: diamantsplijters en -slijpers, elektrotechnici, horlogemakers, slotenmakers, fotografen, juweliers, graveerders, gereedschapmakers, tandtechnici, informatica (materieel), ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
317Vervoer: vervoer van personen, post, goederen, taxi's, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
318Binnenschippers 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
319Sleepbootexploitanten 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
32Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
320Security en bewaking 01/01/2009 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
33Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
330Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
331Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
332Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
333Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
334Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
335Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
338Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
34Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
35Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
350Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
361Bestuurders van vennootschappen voor 301 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
362Bestuurders van vennootschappen voor 302 01/04/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
363Bestuurders van vennootschappen voor 303 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
364Bestuurders van vennootschappen voor 304 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
365Bestuurders van vennootschappen voor 305 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
366Bestuurders van vennootschappen voor 306 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
367Bestuurders van vennootschappen voor 307 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
368Bestuurders van vennootschappen voor 308 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
369Bestuurders van vennootschappen voor 309 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
370Bestuurders van vennootschappen voor 310 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
371Bestuurders van vennootschappen voor 311 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
372Bestuurders van vennootschappen voor 312 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
373Bestuurders van vennootschappen voor 313 01/01/2004 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
374Bestuurders van vennootschappen voor 314 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
375Bestuurders van vennootschappen voor 315 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
376Bestuurders van vennootschappen voor 316 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
377Bestuurders van vennootschappen voor 317 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
378Bestuurders van vennootschappen voor 318 01/01/2004 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
379Bestuurders van vennootschappen voor 319 01/10/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
4Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
40Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
400Handel 01/01/2009 - ∞
401Groothandel: aankoop, verkoop, verhuring van industriële producten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
402Kleinhandel: aankoop, verkoop en verhuring van industriële producten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
403Groot- en kleinhandel: aankoop, verkoop en verhuring van industriële producten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
404Banken: Kredietinstellingen, handel in edelmetalen en roerende waarden, wisselkantoren, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
405Verzekeringen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
406Tussenpersonen: handelsreizigers, makelaars, nijverheids- en handelsagenten, veiligheidsagenten, publiciteitsagenten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
407Horeca-sector: hotels, restaurants, frituurs, tafelhouders, drankhuizen, verbruiksalons, gemeubelde huizen, logementen, campings, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
408Vermakelijkheden: schouwburg, bioscoop, spectakelzaal, circus, speelzaal, biljartzaal, café-concert, hippodroom, lunapark, rijschool (manege), zwembad, diverse sport- of attractieparken, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
409Foorkramers 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
41Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
410Marktkramers, leurders 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
411Marketing en verkoop 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
412Security en bewaking 01/01/2009 - ∞ Onderdeel van de handel
415Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
418Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
43Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
430Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
431Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
432Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
433Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
434Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
435Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
440Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
461Bestuurders van vennootschappen voor 401 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
462Bestuurders van vennootschappen voor 402 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
463Bestuurders van vennootschappen voor 403 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
464Bestuurders van vennootschappen voor 404 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
465Bestuurders van vennootschappen voor 405 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
466Bestuurders van vennootschappen voor 406 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
467Bestuurders van vennootschappen voor 407 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
468Bestuurders van vennootschappen voor 408 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
469Bestuurders van vennootschappen voor 409 01/01/2004 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
470Bestuurders van vennootschappen voor 410 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
50Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
500Vrije (en intellectuele) beroepen 01/01/2009 - ∞
501Artsen, chirurgen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
502Tandartsen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
503Apothekers 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
504Dierenartsen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
505Para-medici: psychologen, verplegers, vroedvrouwen, therapeuten, masseerders, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
506Privé - onderricht: professoren, repetitoren, huisleraars 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
507Wetenschap: geologen, scheikundigen, natuurkundigen, amanuensissen, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
508Letteren: letterkundigen, journalisten, vertalers, tolken, particuliere bibliothecarissen, publicisten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
509Kunst: kunstschilders, decorateurs, stemmers van muziekinstrumenten, componisten, toneelspelers, kineasten, artiesten, modellenmakers, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
51Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
510Kunst: het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
512Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
514Advocaten 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
515Notarissen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
516Gerechtsdeurwaarders 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
517Landmeters, ingenieurs, accountants, experts, (fiscale-vastgoed), ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
518Architecten 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
519Diverse intellectuele beroepen: raadgevers, informatici, servicebureau's 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
530Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
531Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
532Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
533Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
534Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
535Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
561Bestuurders van vennootschappen voor 501 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
562Bestuurders van vennootschappen voor 502 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
563Bestuurders van vennootschappen voor 503 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
564Bestuurders van vennootschappen voor 504 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
565Bestuurders van vennootschappen voor 505 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
566Bestuurders van vennootschappen voor 506 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
567Bestuurders van vennootschappen voor 507 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
568Bestuurders van vennootschappen voor 508 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
569Bestuurders van vennootschappen voor 509 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
570Bestuurders van vennootschappen voor 510 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
574Bestuurders van vennootschappen voor 514 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
575Bestuurders van vennootschappen voor 515 01/10/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
576Bestuurders van vennootschappen voor 516 01/01/2004 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
577Bestuurders van vennootschappen voor 517 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
578Bestuurders van vennootschappen voor 518 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
579Bestuurders van vennootschappen voor 519 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
60Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
600Diensten 01/01/1997 - ∞
601Schoonheidszorg: kappers, manicuren, pedicures, sauna, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de Diensten
602Diverse beroepen van manuele aard: garagist, radio- en t.v.-herstellers, diverse diensten 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de Diensten
604Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
612Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
630Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
631Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
632Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
633Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
634Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
635Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
661Bestuurders van vennootschappen voor 601 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
662Bestuurders van vennootschappen voor 602 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
700Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
710Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
711Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
712Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
800Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
900Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie