Variabele: NACE-code

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code

Afkorting

Nacec

Thema

Bedrijfssector

Definitie/omschrijving

Activiteitssector van de zelfstandige (Nace-bel-code)

Bron

DWH_INASTI_RGTI

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2007

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de RSVZ-variabele Beroep. Indien er geen beroep gekend is of indien het beroep wijzigt dan wordt er een conversie gemaakt van de Nace-code op basis van de Volkstelling van 1991. Vanaf 2011 zal de kwaliteit van deze variabele gevoelig verbeteren.
  • In 2003 onderging de Nace-Bel-nomenclatuur wijzigingen.
  • Deze Nace-code wordt gebruikt tot op twee digits.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
01Landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2007
02Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten 01/01/2003 - 31/12/2007
05Visserij, visteelt en diensten in verband met de visserij en de visteelt 01/01/2003 - 31/12/2007
10Winning van steenkool, bruinkool en turf 01/01/2003 - 31/12/2007
11Winning van aardolie en aardgas, diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2003 - 31/12/2007
12Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/2003 - 31/12/2007
13Winning van metaalertsen 01/01/2003 - 31/12/2007
14Overige winning van delfstoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
15Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 01/01/2003 - 31/12/2007
16Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
17Vervaardiging van textiel 01/01/2003 - 31/12/2007
18Vervaardiging van kleding en bontnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2007
19Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel 01/01/2003 - 31/12/2007
20Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en vlechtwerk 01/01/2003 - 31/12/2007
21Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 01/01/2003 - 31/12/2007
22Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 01/01/2003 - 31/12/2007
23Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
24Vervaardiging van chemische producten 01/01/2003 - 31/12/2007
25Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 01/01/2003 - 31/12/2007
26Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 01/01/2003 - 31/12/2007
27Vervaardiging van metalen in primaire vorm 01/01/2003 - 31/12/2007
28Vervaardiging van producten van metaal 01/01/2003 - 31/12/2007
29Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
30Vervaardiging van kantoormachines en computers 01/01/2003 - 31/12/2007
31Vervaardiging van elektrische machines en apparaten n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
32Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
33Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken 01/01/2003 - 31/12/2007
34Vervaardiging en assemblage van auto's, aanhangwagens en opleggers 01/01/2003 - 31/12/2007
35Vervaardiging van overige transportmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2007
36Vervaardiging van meubels; overige industrie 01/01/2003 - 31/12/2007
37Recycling 01/01/2003 - 31/12/2007
40Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 01/01/2003 - 31/12/2007
41Winning, zuivering en distributie van water 01/01/2003 - 31/12/2007
45Bouwnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2007
50Verkoop, onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorrijwielen; detailhandel in motor-brandstoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
51Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in auto's en motorrijwielen 01/01/2003 - 31/12/2007
52Detailhandel, exclusief auto's en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
55Hotels en restaurants 01/01/2003 - 31/12/2007
60Vervoer te land 01/01/2003 - 31/12/2007
61Vervoer over water 01/01/2003 - 31/12/2007
62Luchtvaart 01/01/2003 - 31/12/2007
63Vervoerondersteunende activiteiten, reisbureaus 01/01/2003 - 31/12/2007
64Post en telecommunicatie 01/01/2003 - 31/12/2007
65Financiële instellingen, exclusief het verzekeringswezen en pensioenfondsen 01/01/2003 - 31/12/2007
66Verzekeringswezen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 01/01/2003 - 31/12/2007
67Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen en het verzekeringswezen 01/01/2003 - 31/12/2007
70Verhuur en handel in onroerende goederen 01/01/2003 - 31/12/2007
71Verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende goederen 01/01/2003 - 31/12/2007
72Activiteiten in verband met computers 01/01/2003 - 31/12/2007
73Speur- en ontwikkelingswerk 01/01/2003 - 31/12/2007
74Overige zakelijke dienstverlening 01/01/2003 - 31/12/2007
75Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 01/01/2003 - 31/12/2007
80Onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
85Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 01/01/2003 - 31/12/2007
90Inzameling en verwerking van afvalwater en afval 01/01/2003 - 31/12/2006
91Diverse verenigingen 01/01/2003 - 31/12/2007
92Recreatie, cultuur en sport 01/01/2003 - 31/12/2007
93Overige diensten 01/01/2003 - 31/12/2007
95Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2003 - 31/12/2007