Variabele: Begindatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Begindatum

Afkorting

b_inval

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

 

Begindatum van erkenning van de invaliditeit door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

 

 

 

Bron

DWH_INAMI_CMI_RELAPSE

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

 

  • De invaliditeit wordt erkend door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit op basis van een gedetailleerd verslag dat wordt opgemaakt door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling. De Raad moet een beslissing nemen binnen de vier laatste weken van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid.
  • Een erkenning gebeurt steeds voor een bepaalde periode. Na deze periode kan de adviserend geneesheer een voorstel doen om de periode te verlengen, en neemt de GRI de beslissing of de periode effectief verlengd moet worden.
  • Deze variabele is pas betrouwbaar vanaf 1999. Voor de voorafgaande jaren kan de begindatum van invaliditeit afgeleid worden door bij de begindatum van ziekte (B_ziekte) één jaar op te tellen. Deze methode is echter niet betrouwbaar wanneer de periode van primaire arbeidsongeschiktheid wordt geschorst door een periode van zwangerschapsrust want hierdoor wordt de begindatum van invaliditeit verlengd met de periode van moederschapsrust.

 

Internationale compatibiliteit

/