Variabele: Code uitkering

Een verbetering voorstellen

Naam

Code uitkering

Afkorting

Betalingscode

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Type van uitkering

Bron

DWH_INAMI_Paiements

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2017

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De codes van deze variabele bestaan uit 3 posities. Elke positie heeft echter codes met een eigen betekenis: op positie 1 staat de codificatie van de gezinstoestand, op positie 2 de aarde van de uitkering en op positie 3 de uitkeringscodificatie.
  • Eenzelfde code kan, afhankelijk van het stelsel waaronder de invalide valt, een verschillende verklaring hebben. Bij bijzonderheden / opmerkingen in de codefiches wordt steeds weergegeven voor welk stelsel de code van toepassing is (invalide werknemers, invalide zelfstandigen, moederschap werknemers of moederschap zelfstandigen).
  • Tijdens de omvorming van de variabelen in 2018 werd deze variabele vervangen door vier nieuwe variabelen: IncapacityCategory, FamilySituation, AllowanceType en AllowanceCode (zie bijlage voor de conversietabellen).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Gerechtigde met gezinslast (wettelijke of feitelijke echtgenoot) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers, voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en voor moederschap in beide stelsels.
2Gerechtigde met gezinslast (kinderen) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en voor moederschap in beide stelsels.
3Gerechtigde met gezinslast (ascendenten, bloedverwanten tot in de 3de graad) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en voor moederschap in beide stelsels.
4Alleenstaande 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en moederschap werknemers en vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en voor moederschap zelfstandigen.
4Gerechtigde zonder gezinslast 01/01/1997 - 31/12/2006 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig tot en met 2006 voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en moederschap zelfstandigen.
5Samenwonende 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en moederschap werknemers en vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en moederschap zelfstandigen.
6Gerechtigde betaald als alleenstaande omdat de persoon met wie hij samenwoont, een beroepsinkomen heeft dat ligt tussen de eerste en tweede plafond van het toegelaten inkomen. 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en moederschap werknemers en vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en moederschap zelfstandigen.
7Gerechtigde betaald als alleenstaanstaande, omdat de persoon met wie hij samenwoont een vervangingsinkomen heeft dat kleiner is dan het derde plafond van het toegelaten inkomen 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en moederschap werknemers en vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en moederschap zelfstandigen.
AGerechtigde met gezinslast (wettelijke of feitelijke echtgenoot) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
BGerechtigde met gezinslast (kinderen) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
CGerechtigde met gezinslast (ascendenten, bloedverwanten tot in de 3de graad) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
DAlleenstaande 01/01/2007 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
DGerechtigde zonder gezinslast 01/01/1997 - 31/12/2006 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig tot en met 2006 voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
ESamenwonende 01/01/2007 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
FGerechtigde betaald als alleenstaande omdat de persoon met wie hij samenwoont, een beroepsinkomen heeft dat ligt tussen de eerste en tweede plafond van het toegelaten inkomen. 01/07/2004 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
GGerechtigde betaald als alleenstaande, omdat de persoon met wie hij samenwoont een vervangingsinkomen heeft dat kleiner is dan het derde plafond van het toegelaten inkomen. 01/01/2010 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
0Geen verhoogde uitkering 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor de werknemers, zelfstandigen en voor moederschap werknemers.
0Vergoeding voor moederschap 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor moederschap zelfstandigen.
1Verhoogde uitkering wegens behoefte aan andermans hulp (alleenstaande en samenwonende ) of forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden (gerechtigde met gezinslast) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor de werknemers, zelfstandigen en voor moederschap werknemers.
1Forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor moederschap zelfstandigen.
2Verhoogde uitkering wegens plicht tot alimentatievergoeding 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor de werknemers en zelfstandigen.
2Vergoeding voor adoptie 01/02/2007 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor moederschap zelfstandigen.
Aberekende uitkering gelijk aan 65%, 55% (vanaf 01/05/2009) of 40% van het gederfde loon 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
Bminimumuitkering voor een regelmatig werknemer 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
Cuitkering gelijk aan het bestaansminimum 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
Dvolledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) door toepassing van de cumulatieregels in gevolge van een werkhervatting met toestemming van de adviserend geneesheer 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
Evolledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) door toepassing van de cumulatieregels in gevolge een rente van een arbeidsongeval 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
Fvolledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) door toepassing van de cumulatieregels in gevolge van een uitkering krachtens het gemeen recht 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
Gvolledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) door toepassing van de cumulatieregels in gevolge een rente van het Fonds van beroepsziekten 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
Hvolledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) in toepassing van de Europese verdragen 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
Iverminderde uitkering voor andere cumulaties of voor meerdere cumulaties 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap werknemers.
Jvolledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) in toepassing van de Europese reglementering, in een periode van primaire arbeidsongeschiktheid beschouwd als invaliditeit 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
Kgerechtigde wiens uitkering gehalveerd werd bij toepassing van artikel 233 van het koninklijk besluit van 3.7.1996 (werknemers) / artikel 32 van het koninklijk besluit van 20.7.1997 (zelfstandigen) (verblijf in een gevangenis of in een instelling voor sociale bescherming) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
Lgerechtigde wiens uitkering met 10 % verminderd werd ingevolge weigering van omscholing 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
Mherindiening van uitgaven in toepassing van de artikelen 101 en 102 (werknemers) / artikelen 23 ter en 23 quater (zelfstandigen) (behartenswaardige gevallen) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
Ngerechtigde zonder gezinslast die de minimumuitkering met gezinslast ontvangt krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 17.6.1982 (M.B. van 19.6.1982). Dit minimum kan verminderd of herleid worden tot 0 Euro door toepassing van de cumulatieregels. 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
Ogerechtigde wiens uitkering met 10% werd verminderd ingevolge de laattijdige aangifte van een herval in invaliditeit (vanaf 01.10.2001 voor werknemers, vanaf vanaf 01.04.2002 voor zelfstandigen) 01/10/2001 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en zelfstandigen.
PGerechtigde wiens door de indeplaatsstelling verleende uitkeringen teruggevorderd worden van het Fonds voor Beroepsziekten 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
QPremie (aanpassings- en welvaartspremie, 123,95 euro) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
Rdeeltijdse arbeidsverwijdering of vervangingsarbeid wegens zwangerschap of borstvoeding 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
SVolledige arbeidsverwijdering of vervangingsarbeid wegens zwangerschap of borstvoeding 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
TForfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden (NB: vóór 01.01.2007: alleen voor invaliden met gezinslast met uitzondering van het forfait HvD gelijk aan 10,4466 (basis 103,14) toegekend aan invalide alleenstaanden, die vanaf 01.01.2006 eveneens onder de code T dienen te worden vermeld) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap in beide stelsels.
UHerindiening van de uitgaven in geval van verzaking aan de terugvordering van ten onrechte bedragen aan uitkeringen in toepassing van artikels 17, 19 en 22 van de wet van 11 april 1995. 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap in beide stelsels.
VToegekende inhaalpremie voor invaliden. In mei 2010: 75 euro (coëfficiënt 1,2190) voor invaliden wiens duur van ongeschiktheid vijf jaar bedraagt op 31.12.2009; vanaf mei 2011 (N): 200 euro (coëfficiënt 1,2682) voor invaliden wiens duur van ongeschiktheid één jaar bedraagt op 31.12 van N-1 01/05/2010 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap in beide stelsels.
WHerindiening van de uitgaven na toelating van de Dienst van de administratieve controle in toepassing van artikel 327§2 van het KB van 03/07/1996 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap in beide stelsels.
Ygedeeltelijke herindiening van uitgaven (vb.: beslag,...) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap in beide stelsels.
ZGerechtigde wiens uitkering met 10% werd verminderd ingevolge laattijdige aangifte van zijn gedeeltelijke werkhervatting voor zover de laattijdigheid minder dan 15 kalenderdagen vanaf de hervatting bedraagt. 01/12/2012 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
Avolledige uitkering 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de zelfstandigen.
1uitkering tijdens de eerste 30 dagen moederschapsrust 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
2uitkering vanaf de 31ste dag moederschapsrust 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
3uitkering na 15 weken (of na 19 weken) moederschapsrust 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
4vaderschapsuitkering die overeenstemt met de eerste 30 dagen moederschapsrust 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
5vaderschapsuitkering die overeenstemt met de periode na de eerste 30 dagen moederschapsrust 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
6uitkering voor gedeeltelijke arbeidsverwijdering wegens zwangerschap 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
7uitkering voor volledige arbeidsverwijdering wegens zwangerschap 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
8uitkering voor gedeeltelijke arbeidsverwijdering wegens borstvoeding 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
9uitkering voor volledige arbeidsverwijdering wegens borstvoeding 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
Auitkering tijdens de 4 weken die toegevoegd worden aan de bevallingsrust ingeval van zwangerschap van een meerling 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
Buitkering voor het vaderschapsverlof 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
Cuitkering voor het adoptiesverlof 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
Duitkering na 15 of 19 weken wegens verlenging van de moederschapsrust met de duur van hospitalisatie van het kind 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
XUitkering voor de aanvullende week van de nabevallingsrust toegekend op verzoek van de werkneemster indien zij arbeidsongeschikt is geweest gedurende de ganse periode van zes weken (of acht weken in geval van meerlingen) vóór de werkelijke bevallingsdatum. (vanaf 1 september 2006) 01/09/2006 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
1volledige uitkering 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap zelfstandigen.
2verminderde uitkering 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap zelfstandigen.
AUitkering voor de week die toegevoegd wordt aan de bevallingsrust ingeval van zwangerschap van een meerling 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap zelfstandigen.
Cuitkering in geval van adoptie 01/07/2007 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap zelfstandigen.
DVerlenging van de moederschapsrust in geval van hospitalisatie van het kind vanaf de 8e dag vanaf de bevalling 01/01/2010 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap zelfstandigen.