Variabele: Uitkeringsdagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Uitkeringsdagen

Afkorting

Vergoede_dagen

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Aantal betaalde uitkeringsdagen voor de vermelde periode

Bron

DWH_INAMI_Paiements

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele is niet van toepassing voor de invalide zelfstandigen in de periode van moederschapsbescherming. De variabele krijgt in deze gevallen de waarde 0.

Internationale compatibiliteit

/