Variabele: Maatman

Een verbetering voorstellen

Naam

Maatman

Afkorting

REFWRK

Thema

Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Gemiddeld aantal te presteren uren per week van de maatman. Een maatman is een persoon die voltijds is tewerkgesteld in dezelfde onderneming of in dezelfde bedrijfstak, in een functie gelijkaardig aan deze van de werknemer, en waarbij hij normaal geacht wordt eenzelfde aantal dagen arbeid te verrichten als de werknemer (K.B. 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens).

Bron

DWH_SIGEDIS_Inscription

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De maatman wordt in principe alleen aangegeven door de werkgever bij deeltijdse tewerkstelling. Sinds 2003 moeten werkgevers ook bij voltijdse tewerkstelling voor bepaalde categorieën de maatman aangeven. Het gaat om werknemers bij gedeeltelijke werkhervatting na ziekte of (arbeids)ongeval, bij (gereglementeerde) onderbreking van de loopbaan met halftijds brugpensioen, werknemers bij tussenpozen (uitzendkrachten, tijdelijke arbeid, thuisarbeid), werknemers met gelimiteerde prestaties, seizoenarbeiders en onthaalouders niet verbonden met een arbeidsovereenkomst.
  • Vanaf 1992 is de RSZPPO verplicht om ook bij voltijdse tewerkstelling de gepresteerde uren en maatman aan te geven.

 

Internationale compatibiliteit

/