Variabele: Aanduiding student of leerling

Een verbetering voorstellen

Naam

Aanduiding student of leerling

Afkorting

fl_inscrptn

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan of iemand al dan niet is ingeschreven als leerling of student in het onderwijs.

Bron

DWH_STATBEL_Education

Instelling

Statbel

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - 01/01/2021

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor de bepaling van wie al dan niet student of leerling is, baseerde Statbel zich op onderstaande administratieve databanken:

 • Vlaamse Gemeenschap
  • Inschrijvingen in kleuter-, primair en secundair onderwijs (AGODI)
  • Inschrijvingen thuisonderwijs (AGODI)
  • Inschrijvingen hoger onderwijs (DHO)
 • Federatie Wallonië-Brussel
  • Inschrijvingen in het leerplichtonderwijs (kleuter, primair en secundair) (COMPTAGES)
  • Inschrijving van personen van leerplichtige leeftijd die afstandsonderwijs volgen
  • Inschrijvingen hoger niet-universitair onderwijs (SATURN)
  • Inschrijvingen hoger universitair onderwijs (Cref)
 • Duitstalige Gemeenschap
  • Inschrijvingen in primair, secundair en hoger onderwijs (niet-universitair)
  • Inschrijvingen leertijd (deeltijds leren) en bedrijfsleider
 • Waals Gewest
  • Inschrijvingen leertijd (deeltijds leren) en bedrijfsleider (IFAPME)
 • Inschrijving in de Koninklijke Militaire School (KMS)

Gegevens over volwassenonderwijs, privéonderwijs (vb. aan Europese of privéscholen), en inschrijvingen in het onderwijs in het buitenland zijn niet opgenomen in deze cijfers.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Niet ingeschreven 01/01/2016 - 01/01/2021
1Ingeschreven 01/01/2016 - 01/01/2021