Variabele: Datum diploma

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum diploma

Afkorting

DT_VLDT_STRT

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de datum waarop het diploma behaald werd, dat aan de basis ligt van het toegekende onderwijsniveau. Ook voor diploma's die gededuceerd werden op basis van inschrijvingsgegevens werd waar mogelijk een datum bepaald.

Bron

DWH_STATBEL_Education

Instelling

Statbel

Geldigheidsperiode

01/01/2012 - 01/01/2017

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/