Variabele: Gedetailleerd onderwijsniveau

Een verbetering voorstellen

Naam

Gedetailleerd onderwijsniveau

Afkorting

CD_ISCED_DET

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat een meer gedetailleerde indeling van het hoogst behaalde onderwijsniveau.

Bron

DWH_STATBEL_CENSUS2011

Instelling

Statbel

Geldigheidsperiode

01/01/2011 - 01/01/2011

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Geen diploma 01/01/2011 - 01/01/2011
10Lager onderwijs 01/01/2011 - 01/01/2011
20Lager middelbaar 01/01/2011 - 01/01/2011
21Lager middelbaar algemeen vormend (ASO) 01/01/2011 - 01/01/2011
22Lager middelbaar technisch (TSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
23Lager middelbaar kunst (KSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
24Lager middelbaar beroeps (BSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
30Hoger middelbaar 01/01/2011 - 01/01/2011
31Hoger middelbaar algemeen vormend (ASO) 01/01/2011 - 01/01/2011
32Hoger middelbaar technisch (TSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
33Hoger middelbaar kunst (KSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
34Hoger middelbaar beroeps (BSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
40Post-secundair niet-hoger onderwijs 01/01/2011 - 01/01/2011
41Post-secundair niet-hoger onderwijs: algemeen 01/01/2011 - 01/01/2011
42Post-secundair niet-hoger onderwijs: technisch 01/01/2011 - 01/01/2011
43Post-secundair niet-hoger onderwijs: kunst 01/01/2011 - 01/01/2011
44Post-secundair niet-hoger onderwijs: beroeps 01/01/2011 - 01/01/2011
50Hoger onderwijs 01/01/2011 - 01/01/2011
51Hogescholen onderwijs korte type (1 cyclus), graduaat (A1), professionele bachelor 01/01/2011 - 01/01/2011
52Academische bachelor aan een hogeschool 01/01/2011 - 01/01/2011
53Voortgezette of aanvullende opleiding na graduaat of bachelor (specialisatie, Banaba, …) 01/01/2011 - 01/01/2011
54Hogescholen onderwijs van het lange type (2 cycli), master aan een hogeschool 01/01/2011 - 01/01/2011
55Academische bachelor aan een universiteit 01/01/2011 - 01/01/2011
56Universitair onderwijs: licentiaat, ingenieur, master, … 01/01/2011 - 01/01/2011
57Voortgezette of aanvullende opleiding na licentiaat, ingenieur, master (specialisatie, Manama,…) 01/01/2011 - 01/01/2011
60Doctoraat met proefschrift 01/01/2011 - 01/01/2011
UNKNiet gekend 01/01/2011 - 01/01/2011
NAPJonger dan 15 jaar 01/01/2011 - 01/01/2011