Variabele: Rechtsperiode

Een verbetering voorstellen

Naam

Rechtsperiode

Afkorting

rechts_periode

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

De rechtsperiode geeft weer op welk jaar en maand de berekening van toepassing is.

Bron

DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_Basis, DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_Pleegzorg, DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_sociaal

Instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/