Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
INSZ begunstigde basiskinderbijslagINSZ_begunst_basis 01/01/2019 - ∞
INSZ begunstigde pleegzorgtoeslagINSZ_begunst_pleegz 01/01/2019 - ∞
INSZ begunstigde sociale toeslagINSZ_begunst_soctoesl 01/01/2019 - ∞
INSZ begunstigde sommendelegatieINSZ_begunst_som 01/01/2019 - ∞
INSZ Rechtgevend KindINSZ_kind 01/01/2019 - ∞
RechtsperiodeRechtsperiode 01/01/2019 - ∞